• 3
  • 1
  • 2

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. informuje, że z dniem 23.04.2020 r. zostaje otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Janczycach - Janczyce 50, 27-552 Baćkowice.

PSZOK będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430.

W związku z pandemią koronawirusa, dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników MZGOK Sp. z o. o.  warunki przyjęcia odpadów do PSZOK zostają zmienione.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników MZGOK Sp. z o. o. w Janczycach podczas trwania pandemii zaostrzamy zasady korzystania z PSZOK.

Na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą przebywać jednocześnie tylko 2 samochody i 2 osoby oraz pracownik MZGOK Sp. z o. o.

Warunkiem oddania odpadów są:

•    założone na ręce własne rękawiczki oraz maseczka ochronna na twarzy
•    prawidłowo posegregowane frakcje zgodnie z regulaminem dostępnym na mzgok.com.pl
•    samodzielne umieszczenie odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK
•    utrzymywanie zalecanego dystansu , co najmniej 2 m od osób znajdujących się na terenie zakładu
•    okazanie potwierdzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ewentualnie dowodu osobistego
•    stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników PSZOK
•    niekorzystanie z budynku socjalnego