• 1
  • 2
  • 3
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż prowadzący PSZOK tj. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.zo.o. w Janczycach z powodu remontu drogi (kładzenie nowej nawierzchni) w miejscowości Janczyce, dnia 16 listopada 2022r. (środa) w godzinach 10.00-15.00 nie będzie możliwy wjazd na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Janczycach.