• 1
  • 2
  • 3
DOKUMENTY POBIERZ PLIK
Nieruchomości zamieszkałe doc logo 
Nieruchomości niezamieszkałe doc logo 
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe doc logo 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  doc logo