• 1
  • 2
  • 3
DOKUMENTY POBIERZ PLIK
Nieruchomości zamieszkałe doc logo pdf logo
Wzór Nieruchomości zamieszkałe

pdf logo

Spółdzielnia:

pdf logo

Nieruchomości niezamieszkałe doc logo pdf logo
Wzór Nieruchomości niezamieszkałe  pdf logo
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe doc logopdf logo
Wzór Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pdf logo
Ulotka informacyjna dla gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec pdf logo
Ulotka informacyjna dla miasta i gminy: Opatów i Zawichost pdf logo
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie blankietów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na adres e-mail pdf logo
Obowiązujące stawki za pojemnik/worek dla nieruchomości niezamieszkałych pdf logo