• 1
  • 2
  • 3
DOKUMENTY POBIERZ PLIK
Nieruchomości zamieszkałe doc logo pdf logo

Wzór wypełnienia deklaracji nieruchomości zamieszkałe:

Zbiórka bioodpadów w kompostowniku

Brak kompostownika - oddawanie bioodpadów zgodnie z harmonogramem

Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty...

Informacja o lokalach

Wzór wypełnienia deklaracji dla Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnoty +

Informacja o lokalach

pdf logo

pdf logo

pdf logo doc logo

pdf logo pdf logo

Nieruchomości niezamieszkałe doc logo pdf logo
Wzór Nieruchomości niezamieszkałe  pdf logo
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - obowiązuje od 01.01.2023 r  doc logopdf logo
Wzór wypełnienia deklaracji dla nieruchomości letniskowych pdf logo
Ulotka informacyjna dla mieszkańców gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Sadowie, Samborzec, Zawichost pdf logopdf logo
Ulotka informacyjna dla nieruchomości niezamieszkałych (instytucje, firmy, itp.) pdf logopdf logo
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie blankietów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na adres e-mail pdf logo
Zgoda na przystąpienie do zorganizowanego systemu odbioru odpadów doc logo
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE LICZBY OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA NIERUCHOMOŚĆ pdf logo
Obowiązujące stawki za pojemnik/worek dla nieruchomości niezamieszkałych pdf logo