• 1
  • 2
  • 3

Zadanie pt. „przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej na terenie działania Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie do 9 600 zł, stanowiącej 80% kosztów kwalifikowanych.