• 1
  • 2
  • 3

 Z A P R O S Z E N I E

do udziału w jedenastej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w jedenastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie należy przesłać na adres e-mail (skan pisma) lub pocztą do dnia 17 października 2016 r. zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1.

Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami szkół z poszczególnych gmin Związku (Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Samborzec, Sandomierz, Sadowie) odbędzie się 18 października 2016 r. o godz. 10:00 w budynku wielofunkcyjnym przy Urzędzie gminy w Baćkowicach.
Na spotkaniu zostaną również przedstawione i uzgodnione następujące zagadnienia:

  1. Sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem programu edukacyjnego pn.: "Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady",
  2. Ustalenie nowego regulaminu konkursu oraz opracowanie nowych form przeprowadzenia programu w szkołach,
  3. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
  4. Powołanie komisji konkursowej,
  5. Zbiórka baterii w szkołach,
  6. Propozycje nagród za udział w konkursie dla szkół i uczniów.

Koordynator
Agnieszka Podsiadło


 

Załącznik nr 1pdf logo
Regulamin konkursu XI pdf logo
Kryteria oceny XI pdf logo


Podsumowanie pdf logo

 

Dofinansowanie programu edukacyjnego

Program edukacji ekologicznej dotyczący selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XI edycja” został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Kielcach zgodnie z podpisaną umową dotacji nr 93/17 z dnia 10.05.2017r. w kwocie: 26 791,43 zł stanowiącej 80 % kosztów kwalifikowanych zadania którego całkowity koszt wyniósł: 33 489,29 zł. Zostały zakupione następujące nagrody: 5 laptopów, 10 aparatów cyfrowych, 10 tabletów, 18 pilotów do prezentacji, 43 słuchawki, 43 piłki, 43 plecaki, 43 kalkulatory, 43 ładowarki Power Bank, 43 pendrive, 6 000 zeszytów.