• 1
  • 2
  • 3

Z A P R O S Z E N I E


do udziału w trzynastej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w czternastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”. 

Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie należy przesłać na adres e-mail (skan pisma) lub pocztą polską do dnia 21 października 2019 r. na karcie uczestnictwa - załącznik nr 1.

Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami szkół z poszczególnych gmin Związku (Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Ożarów, Samborzec, Sandomierz, Sadowie, Zawichost) odbędzie się 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Baćkowicach – mała świetlica na parterze.

  Na spotkaniu zostaną omówione, uzgodnione następujące zagadnienia i propozycje:

  1. Sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem programu edukacyjnego pn.: "Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady".
  2. Ustalenie nowego regulaminu konkursu oraz opracowanie nowych form przeprowadzenia programu w szkołach.
  3. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. 
  4. Powołanie komisji konkursowej.
  5. Zbiórka baterii w szkołach.
  6. Propozycje nagród za udział w konkursie dla szkół i uczniów.

Koordynator
Paweł Dzioba 

W razie pytań proszę o kontakt Agnieszka Podsiadło 
tel. kom. 607 968 744 lub 15 866 13 98.

 

Dokumenty do pobrania: