• 1
  • 2
  • 3

I N F O R M A C J A


Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż
XIV edycja programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady” . prowadzanego w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021.


Prosimy o zapoznanie się z poniższym pismem.

 

 

Dokumenty do pobrania: