• 1
  • 2
  • 3
 

I N F O R M A C J A

    Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje o ustaleniu regulaminu i kryterium oceniania w piętnastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.
 

Materiały do pobrania:
- Regulamin
- Kryteria oceniania