• 1
  • 2
  • 3

Metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokość stawki tej opłaty określa uchwała Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki nr VI/43/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku oraz uchwała nr VI/48/2015 z dnia 14 grudnia 2015 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.01.2016 r. 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadam ikomunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Lokalizacja nieruchomości Metoda naliczania opłaty Sposób zbierania odpadów
selektywny nieselektywny
Bogoria, Baćkowice, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Sadowie, Samborzec oraz sołectwa gminy Koprzywnica i Osiek od gospodarstwa domowego jednoosobowego 9,00 zł 13,50 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego 20,00 zł 30,00 zł
Miasto Osiek
Miasto Koprzywnica
od gospodarstwa domowego jednoosobowego 10,00 zł 15,00 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego 21,00 zł 31,50 zł