Członkowie Komisji Rewizyjnej Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pan Marek Staniek - Wójt Gminy Iwaniska

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Pani Anna Paluch - Przewodnicząca Rady Miejskiej Koprzywnica
Pan Antoni Szpak - Przewodniczący Rady Gminy Łoniów