Uchwała nrXIX702013 z dnia 24 września 2013 w sprawie:
podjęcia przez Związek realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa Międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Marianów,   gm. Iwaniska
pdf logo
Uchwała nr XIX712013 z dnia 24 września 2013 w sprawie:
nabycia nieruchomości gruntowej
pdf logo
Uchwała nr XIX722013 z dnia 24 września 2013 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na rok 2013
pdf logo
Uchwała nr XIX732013 z dnia 24 września 2013 w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIV/53/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf logo
Uchwała nr XIX742013 z dnia 24 września 2013 w sprawie:
nieodpłatnego przekazania przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach Międzygminnemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z o.o. w Baćkowicach pozostałych środków trwałych
pdf logo