Uchwała nr XXI782013 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na rok 2013
pdf logo
Uchwała nr XXI792013 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie:
ustalenia wysokości składek członkowskich
pdf logo
Uchwała nr XXI802013 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2014 - 2023
pdf logo
Uchwała nr XXI812013 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie:
uchwalenia budżetu Związku na 2014 rok
pdf logo
Uchwała nr XXI822013 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie:
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji programu edukacyjnego pod nazwą: ,,Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – VIII edycja”
pdf logo