Uchwała nr XX752013 z dnia 27 litopada 2013 w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: ,,Rozbudowa ZUOK w Janczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (gmina Baćkowice)
pdf logo
Uchwała nr XX762013 z dnia 27 litopada 2013 w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Związku na lata 2013 – 2023
pdf logo
Uchwała nr XX772013 z dnia 27 litopada 2013 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na rok 2013
pdf logo