Uchwała nr XIII462013 z dnia 15 lutego 2013 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na rok 2013
pdf logo
Uchwała nr XIII472013 z dnia 15 lutego 2013 w sprawie:
wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Związku Międzygminnego ,,Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki” oraz objęcia przez Związek udziałów w kapitale zakładowym Spółki
pdf logo
Uchwała nr XIII482013 z dnia 15 lutego 2013 w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
pdf logo