Uchwała nr XV592013 z dnia 10 kwietnia 2013 w sprawie:
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf logo
Uchwała nr XV602013 z dnia 10 kwietnia 2013 w sprawie:
wyznaczenia osób do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem
pdf logo