Uchwała nr XIV622013 z dnia 22 maja 2013 w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2013-2034
pdf logo
Uchwała nr XVI612013 z dnia 22 maja 2013 w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIV/55/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
pdf logo
Uchwała nr XVI632013 z dnia 22 maja 2013 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na rok 2013
pdf logo