Uchwała nr XXII832014 z dnia 24 lutego 2014 w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2014 - 2023
pdf logo
Uchwała nr XXII842014 z dnia 24 lutego 2014 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2014 rok
pdf logo