Uchwała nr XXIII852014 z dnia 24 czerwiec 2014 w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finasowego Związku za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu EZGDK za 2012rok
pdf logo
Uchwała nr XXIII862014 z dnia 24 czerwiec 2014 w sprawie:
udzielenia Zarządowi EZGDK absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
pdf logo
Uchwała nr XXIII872014 z dnia 24 czerwiec 2014 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2014 rok
pdf logo
Uchwała nr XXIII882014 z dnia 24 czerwiec 2014 w sprawie:
zasad i trybu umarzania kosztów upomnień stanowiących dochód EZGDK
pdf logo
Uchwała nr XXIII892014 z dnia 24 czerwiec 2014 w sprawie:
sprzedaży środków trwałych przez EZGDK na rzecz Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Baćkowicach Sp z o.o.
pdf logo