Uchwała nr XXIV902014 z dnia 29 wrzesień 2014 w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowania Związku na lata 2014-2023 
pdf logo
Uchwała nr XXIV912014 z dnia 29 wrzesień 2014 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2014 rok
pdf logo