Uchwała nr II/15/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku
pdf logo
Uchwała nr II/16/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie:
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku
pdf logo
Uchwała nr II/17/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie:
określenia ilości członków Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
pdf logo
Uchwała nr II/18/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku
pdf logo
Uchwała nr II/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie:
wyboru członków Zarządu Związku
pdf logo
Uchwała nr II/20/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie:
powołania komisji konkursowej do spraw wyłonienia kandydata na stanowisko członka Zarządu Związku spoza członków Związku
pdf logo
Uchwała nr II/21/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie:
wyboru Komisji Rewizyjnej Związku
pdf logo
Uchwała nr II/22/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie:
wyznaczania osób do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem
pdf logo
Uchwała nr II/23/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie:
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Opatowie wraz z odpowiedzią na skargę
pdf logo
Uchwała nr II/24/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie:
uchwalenia budżetu Związku na 2015 rok
pdf logo