Uchwała nr II/25/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2015-2029
pdf logo
Uchwała nr II/26/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie:
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji programu edukacyjnego pod nazwą: "Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - IX edycja"
pdf logo