Uchwała nr IV/32/2015 z dnia 22 czerwca 2015 w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
pdf logo
Uchwała nr IV/33/2015 z dnia 22 czerwca 2015 w sprawie:
udzielenia Zarządowi EZGDK absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
pdf logo
Uchwała nr IV/34/2015 z dnia 22 czerwca 2015 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2015 rok
pdf logo
Uchwała nr IV/35/2015 z dnia 22 czerwca 2015 w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2015-2029
pdf logo
Uchwała nr IV/36/2015 z dnia 22 czerwca 2015 w sprawie:
przekazania do WSA w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę
pdf logo
Uchwała nr IV/37/2015 z dnia 22 czerwca 2015 w sprawie:
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gmin Członkowskich EZGDK
pdf logo