Uchwała nr VIII/53/2016 z dnia 22 stycznia 2016 w sprawie:
uchwalenia budżetu Związku na 2016 rok
pdf logo
Uchwała nr VIII/54/2016 z dnia 22 stycznia 2016 w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2016-2029
pdf logo