Uchwała nr XI/59/2016 z dnia 16 grudnia  2016 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2016 rok
pdf logo
Uchwała nr XI/60/2016 z dnia 16 grudnia  2016 w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2016-2029
pdf logo
Uchwała nr XI/61/2016 z dnia 16 grudnia  2016:
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji programu edukacyjnego pod nazwą: „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XI edycja”
pdf logo
Uchwała nr XI/62/2016 z dnia 16 grudnia  2016 w sprawie:
ustalenia wysokości stawki składki członkowskiej
pdf logo