Uchwała nr XIV/69/2017 z dnia 23 czerwca 2017 w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
pdf logo
Uchwała nr XIV/70/2017 z dnia 23 czerwca 2017 w sprawie:
udzielenia Zarządowi Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
pdf logo
Uchwała nr XIV/71/2017 z dnia 23 czerwca 2017 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2017 rok
pdf logo
Uchwała nr XIV/72/2017 z dnia 23 czerwca 2017 w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2017-2029
pdf logo
Uchwała nr XIV/73/2017 z dnia 23 czerwca 2017 w sprawie:
przyjęcia zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
pdf logo