Uchwała nr XVI/75/2017 z dnia 15 grudnia w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2017 rok
pdf logo
Uchwała nr XVI/76/2017 z dnia 15 grudnia w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2017 - 2029
pdf logo
Uchwała nr XVI/77/2017 z dnia 15 grudnia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pdf logo
Uchwała nr XVI/78/2017 z dnia 15 grudnia w sprawie:
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji programu edukacyjnego pod nazwą:  „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady XII edycja”
pdf logo
Uchwała nr XVI/79/2017 z dnia 15 grudnia w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej
pdf logo
Uchwała nr XVI/80/2017 z dnia 15 grudnia w sprawie:
przyjęcia projektu zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
pdf logo