Uchwała nr XVII/82/2018 z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie:
uchwalenia budżetu Związku na 2018 rok
pdf logo
Uchwała nr XVII/83/2018 z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2018-2029
pdf logo
Uchwała nr XVII/84/2018 z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
pdf logo
Uchwała nr XVII/85/2018 z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie:
przyjęcia zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
pdf logo