Uchwała Nr XX/95/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pdf logo
Uchwała Nr XX/96/2018 – w sprawie przyjęcia projektu zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pdf logo