Uchwała nr I/1/2019 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku

pdf logo

Uchwała nr I/2/2019 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie:
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku

pdf logo

Uchwała nr I/4/2019 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku

pdf logo

Uchwała nr I/3/2019 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie:
określenia ilości członków Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

pdf logo

Uchwała nr I/5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie:
wyboru członków Zarządu Związku

pdf logo

Uchwała nr I/6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie:
wyboru Komisji Rewizyjnej Związku

pdf logo

Uchwała nr I/7/2019 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie:
wyznaczania osób do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem

pdf logo

Uchwała nr I/8/2019 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie:
uchwalenia budżetu Związku na 2019 rok

pdf logo

Uchwała nr I/9/2019 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2019-2029

pdf logo

Uchwała nr I/10/2019 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie:
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności i przypadających dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

pdf logo

Uchwała nr I/11/2019 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zawichost do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

pdf logo

Uchwała nr I/12/2019 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie:
przyjęcia projektu zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

pdf logo

Uchwała nr I/13/2019 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

pdf logo

Protokół z głosowania

pdf logo