Uchwała Nr II/14/2019 z dnia 20 lutego 2019 w sprawie:
przyjęcia projektu zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

pdf logo

Uchwała Nr II/15/2019 z dnia 20 lutego 2019 w sprawie:
zmiany wysokości wynagrodzenia  Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

pdf logo

Uchwała Nr II/16/2019 z dnia 20 lutego 2019 w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia osób do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem

pdf logo

Protokół z głosowania

pdf logo