Uchwała Nr VI/35/2019 z dnia 02 sierpień w sprawie:
ustalenia dodatkowej składki członkowskiej oraz terminu jej wnoszenia

pdf logo

Uchwała Nr VI/36/2019 z dnia 02 sierpień w sprawie:
przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

pdf logo

Uchwała Nr VI/37/2019 z dnia 02 sierpień w sprawie:
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

pdf logo

Uchwała Nr VI/38/2019 z dnia 02 sierpień w sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki

pdf logo

Protokół z głosowania

pdf logo