Uchwała Nr VII/39/2019 z dnia 02 październik w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2019 rok

pdf logo

Uchwała Nr VII/40/2019 z dnia 02 październik w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2019-2029

pdf logo

Uchwała Nr VII/41/2019 z dnia 02 październik w sprawie:
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

pdf logo

Uchwała Nr VII/42/2019 z dnia 02 październik w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janczycach

pdf logo

Uchwała Nr VII/43/2019 z dnia 02 październik w sprawie:
wystąpienia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin

pdf logo

Uchwała Nr VII/44/2019 z dnia 02 październik zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

pdf logo

Protokół z głosowania

pdf logo