Uchwała Nr VIII/45/2019 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skarg Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu wraz z odpowiedzią na skargi

pdf logo

Uchwała Nr VIII/46/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

pdf logo

Uchwała Nr VIII/47/2019 w sprawie: odroczenia terminu płatności dodatkowej składki członkowskiej dla Gminy Iwaniska oraz Osiek;

pdf logo

Uchwała Nr VIII/48/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pdf logo

Protokół z głosowania

pdf logo