Uchwała Nr IX/49/2019 w sprawie: zmian w budżecie Związku na 2019 rok 

pdf logo

Uchwała Nr IX/50/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2019-2029

pdf logo

Uchwała Nr IX/51/2019 w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji programu edukacyjnego pod nazwą: „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XIV edycja

pdf logo

Uchwała Nr IX/52/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

pdf logo

Uchwała Nr IX/54/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janczycach.

pdf logo
Uchwała Nr IX/53/2019 z dnia 23 grudnia 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Międzygminnemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pdf logo
Protokół z głosowania pdf logo