Uchwała Nr XII/67/2019 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie Związku na 2020 rok pdf logo
Uchwała Nr XII/68/2019 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2020 – 2029 pdf logo