Uchwała Nr XIV/76/2020 z dnia 16 listopada 2020r.  w sprawie:
zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki.
pdf logo