Wyniki - piłka nożna

Wyniki - piłka nożna

Wyniki - lekkoatletyka

Wyniki - lekkoatletyka

Fotogaleria - piłka nożna

Fotogaleria - piłka nożna

Fotogaleria - lekkoatletyka

Fotogaleria - lekkoatletyka

Piłka nożna 2012

Piłka nożna 2012

Lekkoatletyka 2012

Lekkoatletyka 2012

Zawody sportowe

Zawody sportowe

Przewoźnicy 2020

Informacja o przewoźnikach odpowiedzialnych za odbieranie odpadów.

Czytaj więcej...

Przewoźnicy 2019

Informacja o przewoźnikach odpowiedzialnych za odbieranie odpadów.

Czytaj więcej...

Przewoźnicy 2018

Informacja o przewoźnikach odpowiedzialnych za odbieranie odpadów.

Czytaj więcej...

Przewoźnicy 2015

Informacja o przewoźnikach odpowiedzialnych za odbieranie odpadów.

Czytaj więcej...

Przewoźnicy 2016

Informacja o przewoźnikach odpowiedzialnych za odbieranie odpadów.

Czytaj więcej...

Przewoźnicy 2017

Informacja o przewoźnikach odpowiedzialnych za odbieranie odpadów.

Czytaj więcej...

2016, 2017, 2018

2016 r. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki  0 38,02% 100%

 

2017 r. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki  43,66% 36,64% 100%

 

2018 r. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki  23,66% 30,90% 86,37%

2015

GMINA Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych
BAĆKOWICE 45,11 34,46 -
BOGORIA 43,75 32,03 -
DWIKOZY 52,76 50,37 -
IWANISKA 43,27 29,46 100
KLIMONTÓW 46,38 36,01 -
KOPRZYWNICA 51,25 36,31 -
LIPNIK 52,86 41,58 -
ŁONIÓW 50,31 39,38 -
SADOWIE 40,76 38,79 -
SAMBORZEC 39,72 39,34 -
OBRAZÓW 51,94 48,04 -
OSIEK 27,49 34,32 -

2014

2014

GMINA Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
BAĆKOWICE 75,92 21,49
BOGORIA 78,45 18,9
DWIKOZY 82,72 39,04
IWANISKA 69,36 18,11
KLIMONTÓW 75,37 21,1
KOPRZYWNICA 82,28 21,75
LIPNIK 91,23 23,13
ŁONIÓW 71,77 19,03
SADOWIE 75,09 18,32
SAMBORZEC 63,84 22,35
OBRAZÓW 84,13 53,47
OSIEK 50,97 18,5

2013

2013

GMINA Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
BAĆKOWICE 59,72 7,07
BOGORIA 66,46 8,59
DWIKOZY 49,62 29,93
IWANISKA 55,53 6,74
KLIMONTÓW 63,19 15,96
KOPRZYWNICA 53,32 25,99
LIPNIK 64,85 14,94
ŁONIÓW 51,32 5,53
SADOWIE 54,33 12,74
SAMBORZEC 45,95 28,82
OBRAZÓW 56,62 45,2
OSIEK 21,23 6,67

Kontakt

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż w zakresie prowadzenia instalacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach oraz transportu odpadów odpowiedzialnym jest:

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,
Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice.

Kontakt (Adres do korespondencji):

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,
Janczyce 50, 27-552 Baćkowice.

Biuro MZGOK
tel.: +48 41 2426060 lub: +48 500 031 418
fax :+48 41 2426060

Transport odpadów i logistyka:
tel.: +48 41 2426060 lub: +48 885 851 255
e-mail: mzgok@onet.pl
godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną internetową ZUOK Janczyce pod adresem:
http://mzgok.com.pl

Harmonogramy 2020

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2020 r. 

                                                                            

Jak prawidłowo segregować odpady. 

pdf logo

                                        


Baćkowice  pdf logo
Bogoria pdf logo
Dwikozy pdf logo
Iwaniska pdf logo
Klimontów - gmina pdf logo
Klimontów - miasto pdf logo
Koprzywnica - miasto pdf logo
Koprzywnica - gmina pdf logo
Lipnik pdf logo
Łoniów pdf logo
Obrazów pdf logo
Opatów - miasto pdf logo
Opatów - gmina  pdf logo
Osiek - miasto pdf logo
Osiek - gmina pdf logo
Sadowie pdf logo
Samborzec pdf logo
Zawichost - miasto pdf logo
Zawichost - gmina pdf logo

 

Odbiór 2 oraz 4 razy w miesiącu:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – BAĆKOWICE, BOGORIA, IWANISKA, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, ŁONIÓW, OBRAZÓW (MZGOK) - 2x w miesiącu pdf logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – BAĆKOWICE, BOGORIA, IWANISKA, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, ŁONIÓW, OBRAZÓW (MZGOK) - 4x w miesiącu pdf logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCHI – DWIKOZY - 2x w miesiącu pdf logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCHI – DWIKOZY - 4x w miesiącu pdf logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – OSIEK - 2x w miesiącu pdf logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – OSIEK - 4x w miesiącu pdf logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – SAMBORZEC - 2x w miesiącu pdf logo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – SAMBORZEC - 4x w miesiącu pdf logo

Harmonogramy 2019

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2019 r. 

Szanowni Mieszkańcy!
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach informuje, iż od 1 stycznia 2019 r. nastąpił wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na które my - jako Związek nie mamy wpływu. Podwyżka opłaty związana jest ze wzrostem kosztów składowych funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów.
Wyższa stawka wynika ze wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska, tzw. ,,opłata marszałkowska” a także w dużej mierze wprowadzeniem obowiązującego w całym kraju ograniczenia składowania na składowiskach wysortowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji odpadów, których zawartość kaloryczna jest powyżej 6 MJ/kg. Jedyną formą ich zagospodarowania jest przekazanie do instalacji termicznego przekształcenia frakcji palnej, która z uwagi na nadpodaż tego rodzaju odpadów na rynku zawyża ceny za przyjęcie i zagospodarowanie.
Koszty zagospodarowania odpadów frakcji palnej sukcesywnie wzrastają i obecnie wynoszą 456 zł za zagospodarowanie 1 tony. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na wysokość ceny odbioru i zagospodarowania odpadów jest spora grupa mieszkańców unikająca płacenia za wywóz odpadów.
Ponadto, pomimo deklaracji mieszkańców o zbieraniu odpadów w sposób selektywny, Związek rokrocznie odbiera coraz większą ilość odpadów zmieszanych. Świadczy to o niskim poziomie segregacji, za co ponosimy dodatkowe koszty.
Wpłaty mieszkańców nie pokrywają w całości ponoszonych przez Związek kosztów a zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców aby
wystarczała ona na realizację całości zadania, polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych.
W związku z powyższym opłata musiała ulec podwyższeniu i wynosić będzie od 1 stycznia 2019 r. na terenie Gmin:

Lokalizacja nieruchomości z terenu gmin:  Metoda naliczania opłaty  Sposób zbierania odpadów
segregowane niesegregowane
Gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy,
Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica,
Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek,
Sadowie, Samborzec
od gospodarstwa domowego jednoosobowego  11,00 zł  16,50 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego  23,00 zł  34,50 zł
Miasto Osiek
Miasto Koprzywnica
od gospodarstwa domowego jednoosobowego  12,00 zł  18,00 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego  24,00 zł  36,00 zł

Nowe książeczki opłat na 2019 rok za odbiór odpadów wraz z zawiadomieniem zostaną dostarczone do Państwa w terminie do 31 stycznia 2019 r. Właścicieli nieruchomości, którzy otrzymali wraz z książeczką opłat druk deklaracji proszeni są o jej uzupełnienie o nową stawkę opłaty za odbiór odpadów, podpisanie i odesłanie na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice, bądź złożyć w Urzędzie Gminy właściwym dla położenia nieruchomości objętej systemem odbioru odpadów komunalnych.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Związku: 885 851 248, 885, 851 242, 885 851 241, 885 851 239.

Czytaj więcej...

Harmonogramy 2018

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 r. 

Czytaj więcej...

Harmonogramy 2017 II półrocze

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017 r. II półrocze

Czytaj więcej...

Harmonogramy 2017 I półrocze

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017 r. 

Czytaj więcej...

Cennik 2013

Nowy cennik na składowanie odpadów na rok 2013.

skanuj0001

Pdf-icon-logoZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/40/2012

 

Wywóz

Brak informacji.

Pojemniki

Pdf-icon-logoCennik

2018

{pdf=images/dokumenty/analiza_stanu_gosdpodarki/analiza2018.pdf|100%|900}

2017

{pdf=images/dokumenty/analiza_stanu_gosdpodarki/analiza2017.pdf|100%|900}

2016

{pdf=images/dokumenty/analiza_stanu_gosdpodarki/analiza2016.pdf|100%|900}

2015

{pdf=images/dokumenty/analiza_stanu_gosdpodarki/Analiza_-_wszystkie_gminy_wersja_4_B.pdf|100%|900}

2014

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice
Tel./fax 15 866-13-98


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014r.


Analiza obejmuje obszar 12 gmin: Gmina Baćkowice, Gmina Bogoria, Gmina Dwikozy, Gmina Iwaniska, Gmina Klimontów, Miasto i Gmina Koprzywnica, Gmina Lipnik, Gmina Łoniów, Gmina Obrazów, Miasto i Gmina Osiek, Gmina Samborzec, Gmina Sadowie.

Kwiecień 2015

I. Wstęp.


Przedstawiony dokument jest roczną analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla
12 gmin: Gmina Baćkowice, Gmina Bogoria, Gmina Dwikozy, Gmina Iwaniska, Gmina Klimontów, Miasto i Gmina Koprzywnica, Gmina Lipnik, Gmina Łoniów, Gmina Obrazów, Miasto i Gmina Osiek, Gmina Sadowie, Gmina Samborzec - które przekazały obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku w zakresie przyjętym na mocy Statutu do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analizę sporządzono na podstawie:
- art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.), w tym:

 1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 2. potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 
 3. kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 
 4. liczby mieszkańców, 
 5. liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12, 
 6. ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 
 7. ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy; - oraz § 4 ust. 1 pkt 12 ppkt. b) Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

II. Zagadnienia ogólne.

1. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych realizowane było przez podmioty wyłonione w trybie postępowania przetargowego.
2. Na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, wyłoniony został wykonawca: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., 27-552 Baćkowice 86.
Na terenie gmin: Łoniów, Sadowie wyłoniony został wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Kwiat Sp. z.o.o., Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno.
Na terenie Miasta i Gminy Osiek wyłoniony został wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków.

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gmin w zakresie

gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Zapisy art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt a u.c.p.g. nakładają na gminy obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. W tym miejscu zaznaczyć należy że zgodnie z art. 9e ust. 2 u.c.p.g. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami u.c.p.g. oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2018, Omawiane gminy wchodzą
w skład Regionu I Gospodarki Odpadami na terenie województwa świętokrzyskiego.
Z uwagi na powyższe, odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu w/w 12 gmin zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, są transportowane przez firmy wyłonione w trybie postępowania przetargowego do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, którym jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach, 27-552 Baćkowice.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W roku 2014 przeprowadzono na omawianym terenie akcje informacyjne oraz edukacyjne dla mieszkańców gmin. Po raz kolejny rozdawano i omawiano z mieszkańcami broszurę pt. Śmieciowe ABC..., czyli co nas czeka po 1 lipca 2013 r." Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w ramach kampanii informacyjnej przeprowadził spotkania
w poszczególnych gminach. Na spotkaniach został przedstawiony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który wszedł w życie 1 lipca 2013r. Mieszkańcy otrzymali książeczki informacyjne w formacie A5 które informowały o nowym systemie odbioru odpadów komunalnych i zachęcały do segregacji.
Ponadto w ramach dziewiątej edycji konkursu edukacyjnego pn.: „Zbieramy segregujemy, przetwarzamy odpady” realizowano m.in. następujące cele:

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów, działania kompleksowe w tym zakładzie, działania wspólnego gmin,
 • działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Konkurs adresowany był do szkół podstawowych oraz gimnazjów znajdujących się na terenie naszego Związku. W programie wzięło udział 36 szkół.
W 2014r. kontynuowano rozpoczęte w poprzednim roku prace przy rozbudowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach pod nazwą "Rozbudowa ZUOK
w Janczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów gmina Baćkowice". Rozbudowa ZUOK jest inwestycją realizowaną przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, którego członkami jest 14 gmin. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013. Celem projektu jest zastosowanie technologii pozwalającej spełnić docelowe wymagania przepisów (dla roku 2020) ograniczających składowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która jest w pełni zgodna z wymogami dokumentów referencyjnych BAT. Elastyczna technologia będzie gwarantować funkcjonalność zakładu także w sytuacji znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki odpadów oraz zwiększenia ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i wymagających przetwarzania w kompostowni.
W/w zadanie zostało dofinansowane na podstawie umowy pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach.
Wykonany zakres prac zapewnia odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zastosowanie materiałów gwarantujących bezawaryjne funkcjonowanie ZUOK. Rozwiązania techniczne przyjęte dla projektu spełniają kryteria i normy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Przyjęte technologie i materiały, które są wykorzystane do realizacji inwestycji zapewniają trwałość projektu, na co najmniej kilkanaście-kilkadziesiąt lat. W 2014r. zgodnie z decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach uzyskał pozwolenie na użytkowanie następujących obiektów: 

 • hala sortowni odpadów zmieszanych z instalacją sortowania oraz przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów oraz zapleczem socjalnym,
 • instalacja stabilizacji odpadów w systemie zamkniętym,
 • instalacja nawilżania wsadu stabilizowanego oraz materiału dojrzewającego na placu,
 • plac dojrzewania kompostu,
 • zbiornik na ścieki technologiczne z kompostowni wyposażony w pompownię,
 • bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe,
 • segment oczyszczania ścieków deszczowych- osadnik z separatorem,
 • drogi i place wewnętrzne,
 • inne uzupełniające obiekty infrastruktury,
 • obiekty strefy wjazdu do ZUOK,
 • waga samochodowa zagłębiona.

Teren lokalizacji obiektu został ogrodzony panelami kratowymi o wys. 2,00 m. Od strony zachodniej i północnej wzdłuż ogrodzenia powstał pas zieleni izolacyjnej wysokiej
o szerokości ok. 5 m.

 1. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, transportem, składowaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.)

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie odbioru, transportu odpadów, składowania i gospodarowania odpadami na poszczególnych Gminach.

Lp.

Gmina

Odbiór oraz transport odpadów (zł)

Składowanie i gospodarowanie odpadów (zł)

1

Baćkowice

114 048,00

129 799,20

2

Bogoria

185 328,00

188 138,96

3

Dwikozy

250 680,00

219 484,11

4

Iwaniska

151 632,00

157 164,44

5

Klimontów

204 768,00

198 891,62

6

Koprzywnica

176 666,86

176 637,15

7

Lipnik

160 704,00

169 333,93

8

Łoniów

192 000,00

156 475,06

9

Obrazów

173 664,00

168 811,69

10

Osiek

238 680,00

173 904,94

11

Samborzec

213 576,00

166 397,87

12

Sadowie

123 120,00

98 794,14

13

Razem

2 184 866,86

2 003 833,11

Tabela 2. Zestawienie liczby mieszkańców, ilość zebranych deklaracji oraz ilości wysłanych wezwań.

Lp.

Gmina

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r

Liczba właścicieli, od których zostały odebrane odpady komunalne (stan na dzień 31.12.2014r)

Ilość wezwań do złożenia deklaracji

w 2014 r.

1

Baćkowice

5 049

1 228

91

2

Bogoria

7 933

2 080

84

3

Dwikozy

8 974

2 483

79

4

Iwaniska

6 941

1 632

81

5

Klimontów

8 432

2 128

18

6

Koprzywnica

6 901

1 797

94

7

Lipnik

5 538

1 408

8

8

Łoniów

7 542

1 841

85

9

Obrazów

6 591

1 712

60

10

Osiek

7 819

1 965

72

11

Samborzec

8 657

2 179

52

12

Sadowie

4 126

1 146

86

13

Razem

84 503

21 599

810

 

 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy oraz ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gmin.

Tabela 2. Zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z podziałem na Gminy.

Lp.

Rodzaj odebranych odpadów

Baćkowice

Iwaniska

Bogoria

Dwikozy

Klimontów

Koprzywnica

Lipnik

Łoniów

Obrazów

Osiek

Sadowie

Samborzec

Ilość Odpadów komunalnych

1

Papier i tektura

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

szkło

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Tworzywa sztuczne

0

0

0

0

0

0

0

 0

0

0

0

0

4

Zmieszane odpady opakowaniowe

127,1

150,1

175,6

246,5

205,3

180,1

148,4

150,6

175,7

167,8

88,1

199,8

 5

Opakowania z papieru i tektury

 0

8,7

0

94,8

 0

10,3

6

Opakowania ze szkła

 0

 0

37,3

 0

 0

0

 0

 0

0

0

7

Opakowania z tworzyw sztucznych

 0

 0

 0

9,3

 0

 0

0

 0

1,7

0

0

0,5

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

1

niesegregowane odpady komunalne

491,9

615,9

757,1

909,2

805,2

704,0

670,6

649,5

687,6

731,2

401,5

698,0

2

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 0

 0

0

 0

 0

0

0

 0

0

0

Zagospodarowanie odpadów

1. Miejsce zagospodarowania odpadów

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku (gmina: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Koprzywnica, Klimontów, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Samborzec, Sadowie) jest RIPOK tj. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice.

2. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
27-552 Baćkowice 86,

nr tel: 41 2426060

3. Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach
gm. Baćkowice.

Czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 7:00 do 15:00,
nr tel. 41-2426060 lub 500 031 424

Zakład

INFORMACJA


Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż odpowiedzialnym w zakresie prowadzenia instalacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach oraz transportu odpadów jest:

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,
Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice,

Kontakt
tel. 015 8686220
fax 015 8686220

 

Wielkogabaryty

Raz w roku jest prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych ortaz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznmego od osób posiadających umowę z EZGDK.

 

Gabaryty


Wywozowi podlegają:
stare meble, okna , drzwi, dywany, zużyte ogumienie (1 komplet- 4 szt), duże przedmioty z metalu, z tworzywa sztucznego, ceramiki (sedes, umywalka), sprzęt grzewczy (piec, grzejniki).


Nie wystawiamy:
części samochodowe pochodzące z demontażu (zderzaki, fotele, deski rozdzielcze)


Zużyty sprzęt


Wywozowi podlegają:
wielkogabarytowe urządzenia AGD (lodówki, pralki, suszarki od ubrań, zmywarki, piekarniki i klimatyzatory)
małogabarytowe urządzenia AGD (suszarki do włosów, żelazka, elektryczny sprzęt kuchenny, golarki, depilatory)
sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (komputery, laptopy, drukarki, faksy, telefony)
sprzęt RTV (telewizory, radia, kamery, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne)
elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki, piły, maszyny do szycia, maszyny do obróbki drewna, metalu itp.)


Sprzęt musi być kompletny.
Osoby posiadające umowę z EZGDK mogą bezpłatnie dostarczyć odpady wielkogabarytowe oraz ZSEiE do ZUOK Janczyce.

Oferta

Brak informacji.

Harmonogram

Brak informacji.

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice.

Czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 7:00 do 15:00,
nr tel. 41-2426060 lub 500 031 424

Adres prowadzącego PSZOK:

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Janczyce 50

27-552-Baćkowice

Do tego punktu (PSZOK-u) każdy mieszkaniec gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Sadowie, Samborzec oraz Zawichost może nieodpłatnie dostarczyć we własnym zakresie odpady komunalne.

 Zasady przyjęcia odpadów zgodnie z REGULAMINEM PSZOK pdf logo

Historia

"Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach "

 

1. Informacje ogólne

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach ( fot 1) wybudowany został przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, który w 2000 roku przystąpił do realizacji zadania pn. "Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów w Janczycach". Środki stanowiły dotację z funduszu SAPARD 50%, Fundacji EkoFundusz 8% oraz pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach 42%.

Związek w chwili obecnej zrzesza 12 gmin (Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Lipnik, Obrazów, Opatów, Samborzec, Miasto Sandomierz i Sadowie) z trzech powiatów: opatowskiego, sandomierskiego, i staszowskiego, położonych w południowo-wschodniej części woj. świętokrzyskiego. Obszar Związku obejmuje powierzchnię 1068 km 2 a zamieszkuje go 111 tys. osób.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach o powierzchni 8,5 ha , obejmuje podstawowe instalacje niezbędne do zagospodarowania odpadów komunalnych przewidzianych dla obiektów o charakterze regionalnym takich jak: sortownia, kompostownia (fot 2), składowisko (fot 3) oraz obiekty i elementy pomocnicze. Wszystkie instalacje i elementy pomocnicze ZUOK są powiązane technologicznie i zapewniają właściwe wzajemne funkcjonowanie oraz stanowią jeden wspólny system organizacyjny zarządzany w całości przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Poszczególne instalacje oraz zakład w całości spełniają wymogi najlepszej dostępnej techniki BAT zarówno w etapie doboru technologii oraz w fazie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji gwarantujących osiągnięcie wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska.

Strumienie odpadów komunalnych: zmieszanych, biodegradowalnych, opakowaniowych problemowych pozyskiwane w 6 systemach dowożone są do Zakładu Utylizacji Odpadów komunalnych celem bezpiecznego dla środowiska ich zagospodarowania.

Przyjęto następujące rozwiązania dla procesu technologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odzysku surowców użytkowych:
Sortowanie i podczyszczenie odpadów surowcowych ze zbiórki selektywnej i frakcji suchej oraz przygotowanie ich do dystrybucji do recyklerów - zakładów specjalizujących się w ich gospodarczym wykorzystaniu.
Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji oraz dystrybucja kompostu
Składowanie na kwaterach: zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów balastowych z sortowni i kompostowni.
Sekcja demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz zagospodarowanie i dystrybucja poszczególnych surowców
Zasiek na czasowe gromadzenie odpadów niebezpiecznych i dystrybucja przez firmy specjalistyczne do specjalistycznych zakładów unieszkodliwiania

2. Podstawa opracowania

Podstawę merytoryczną opracowania stanowi projekt budowlany budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) dla terenu gmin i miast wchodzących w skład Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w m. Janczyce opracowany przez ABRYS Technika spółka z o. o. w Poznaniu.

Podstawę prawną realizacji opracowania stanowi:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/94, poz.414 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98, poz. 906)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690)
Podstawę techniczną stanowi:
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 28.04.2003 r. wydana przez Wójta Gminy Baćkowice (znak: In-7331/18/2002/2003)
Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie podłoża projektowanego Zakładu Selekcji Odpadów Komunalnych w Janczycach, Geoservice, Kielce 2001
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 terenu projektowanego ZUOK
Projekty budowlane i wykonawcze branżowe ZUOK w Janczycach, gmina Baćkowice opracowane przez ABRYS Technika Sp. z o. o. w Poznaniu w 2003 roku
Projekty budowlane hali sortowni i hali kompostowni opracowany przez Llentabhallen Sp. z o.o. z Gdańska

3. Charakterystyka terenu

3.1. Lokalizacja

Obszar ZUOK zlokalizowany jest na gruntach wsi Janczyce, na terenie gminy Baćkowice, w odległości około 700 na południowy zachód od zabudowań wsi. Od strony zachodniej, południowej i północno-zachodniej do terenu projektowanego Zakładu przylegają zwarte kompleksy leśne. Najbliższe zabudowania znajdujące się w pobliżu projektowanego ZUOK to zabudowania wsi Janczyce (ok. 700 m w kierunku NE), zabudowania wsi Porąbki Dolne (ok. 700 m w kierunku SE). Grunty w obrębie projektowanego ZUOK są użytkowane rolniczo (klasa V i VI) oraz jako łąki i pastwiska. Znajdują się tu także niewielkie zakrzaczenia i zalesienia nie mające znaczenia gospodarczego.

3.2.Geomorfologia i hydrografia

Pod względem geomorfologicznym teren ZUOK położony jest w makroregionie Wyżyna Kielecko-Sandomierska.

Teren ZUOK obejmuje obszar w miarę płaski o rzędnych w granicach 282,7- 289,3 m npm, opadając łagodnie w kierunku południowo-wschodnim. Teren ten stanowi fragment skłonu wysoczyzny morenowej.

Teren projektowanego ZUOK od północy i południa ograniczają dwa rowy melioracyjne, które odprowadzają wody do odległego o 700 m na południowy wschód kolejnego rowu melioracyjnego, który w dalszym biegu uchodzi do rzeki Koprzywianki.

3.3.Budowa hydrogeologiczna

Teren Zakładu położony jest w obrębie trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich, na syklinorium kielecko-łagowskim.

Starsze podłoże w tym rejonie budują utwory dewonu środkowego wykształcone w postaci mułowców oraz dewonu górnego wykształconego jako łupki margliste i wapienie margliste. Miąższość dewonu jest tu znaczna i przekracza 1250 m .

Bezpośrednio na utworach dewonu występują utwory czwartorzędowe. Są to plejstoceńskie gliny zwałowe z utworami piaszczystymi (piaski, pospółki) oraz w strefie przypowierzchniowej holoceńskie osady rzeczne (piaski, mułki).

W podłożu terenu projektowanego Zakładu stwierdzono występowanie poziomu wód czwartorzędowych. Poziom ten nawiercono w otworach wykonanych dla potrzeb rozpoznania warunków geologicznych na głębokości 0,0- 3,9 m ppt w warstwie piasków średnich i drobnych. Zwierciadło tych wód jest swobodne, lokalnie naporowe, miejscami występuje na powierzchni terenu.

Na terenie tym spływ wód w utworach czwartorzędowych odbywa się w kierunku południowo-wschodnim tj. nawiązuje do kierunku płynięcia wody w bezpośrednio przylegających rowach melioracyjnych.
Teren Zakładu znajduje się poza granicami obszaru najwyższej i wysokiej ochrony wód podziemnych według klasyfikacji Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, opracowanej przez Kleczkowskiego.

3.4. Warunki klimatyczne

Teren ZUOK położony jest według regionalizacji Gumińskiego w dziedzinie częstochowsko-kieleckiej. Obszar charakteryzuje się stosunkowo wysokimi opadami rocznymi, jednak ze skłonnością do dużej ich rozpiętości. Wielkość średnia opadu rocznego dochodzi do 800 mm . Jednak najwyższe opady występują na terenach wyniesionych (obszar Gór Świętokrzyskich), miejscowości położone niżej mają opady znacznie niższe.

Średnioroczna temperatura powietrza wynosi 7,6 o C. Przeważają wiatry z sektora zachodniego. Czas trwania okresu wegetacyjnego waha się od 200 do 210 dni.

4. Założenia techniczne i technologiczne Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

4.1. Ogólne dane o zagospodarowaniu terenu

dwie kwatery składowania odpadów 44 000 m 2
plac kompostowy 735 m 2
plac dojrzewania kompostu 1 200 m 2
hala segregacji odpadów 569 m 2
budynek administracyjno- socjalny 143 m 2
garaż na sprzęt składowiskowy 109 m 2
wiata na odpady problemowe 42 m 2
wiata na surowce wtórne 72 m 2
waga samochodowa 64 m 2
brodzik dezynfekcyjny 43 m 2
zbiornik retencyjny odcieków 1 530 m 2
drogi i place o nawierzchni asfaltowej 2 690 m 2
drogi z płyt betonowych 895 m 2
drogi o nawierzchni tłuczniowej 96 m 2
chodniki z polbruku 42 m 2
pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m 10 100 m 2
rezerwa terenu w granicach ogrodzenia na trzecią kwaterę 16 670 m 2

4.2. Założenia projektowe

Przedmiotem inwestycji była budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach, gmina Baćkowice umożliwiającego bezpieczne dla środowiska zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na ternie 12 gmin i miast wchodzących w skład Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Inwestycja ma zapewnić bazę techniczną i technologiczną dla stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami na obszarze Związku.

5. Opis projektowanych rozwiązań technicznych

5.1. Rozwiązania projektowe

Kwatery składowania odpadów zaprojektowano jako wgłębno-napowierzchniowe, tj. z dnem zagłębionym 2,0- 3,0 m poniżej powierzchni terenu z obwałowaniami zewnętrznymi wyniesionymi od 1,0- 4,0 m ponad teren.
System zbierania i gromadzenia wód odciekowych- wspólny dla wszystkich kwater w bezodpływowym zbiorniku .
Formowanie obwałowań z nachyleniem skarp wewnętrznych 1:3 i zewnętrznych 1:2.
Poziom korony obwałowań zewnętrznych - 289,00 m npm.
Ukształtowanie dna kwatery nr 1 na rzędnych 285,00-285,73 m npm; kwatery nr 2 na rzędnych 284,43-285,18 m npm.
Spadki wzdłuż drenażu 0,3% oraz poprzeczne 1-1,4%.

Uszczelnienie skarp i dna kwater składa się z następujących elementów:
Warstwa uszczelnienia mineralnego o miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji k ? 1,0 x 10 -9 m/s oraz warstwa maty bentonitowej spełniające funkcję sztucznej bariery geologicznej,
Geomembrana (folię) PEHD grub. 2,00 mm , będącą uzupełnieniem sztucznej bariery geologicznej

5.2. Pojemność kwater

Wielkość kwater ograniczono do wielkości, które nie powoduje zbyt częstej potrzeby opróżniania zbiornika odcieku. Odciek do zbiornika jest doprowadzany rurociągiem grawitacyjnym, poprzez studnie rewizyjne.

Całkowita pojemność kwater składowania (docelowa) wynosi V= 282.100 m 3 .

5.3. Ukształtowanie i uszczelnienie kwater

W pierwszym etapie budowy Zakładu wybudowana została kwatera nr 1. Projektowana kwatera nr 1 składowiska posiada następujące parametry:
Powierzchnia w dnie - 10.800 m 2
Powierzchnia górą - 16.200 m 2
Pojemność geometryczna kwatery nr 1 z uwzględnieniem wspólnej rzędnej zamknięcia z kwaterą nr 2 (docelowa pojemność) - 130.900 m 3
Rzędne dna - 285,00-285,73 m npm.
Rzędne korony obwałowań - 289,00 m npm
Spadki dna kwatery 3? w kierunku południowym
Nachylenie skarp wewnętrznych 1:3

Natomiast projektowana kwatera nr 2 składowiska posiada następujące parametry:
Powierzchnia w dnie - 12.600 m 2
Powierzchnia górą - 20.100 m 2
Pojemność geometryczna kwatery nr 2 z uwzględnieniem wspólnej rzędnej zamknięcia z kwaterą nr 1 (docelowa pojemność) - 151.200 m 3
Rzędne dna - 284,43-285,18 m npm.
Rzędne korony obwałowań - 289,00 m npm
Spadki dna kwatery 3? w kierunku południowym
Nachylenie skarp wewnętrznych 1:3

Groble powinny być wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych w obiektach budowlanych budownictwa hydrotechnicznego" (Ministerstwo Rolnictwa 1979 r.). Groble należy wykonać warstwami o grubości 0,15 - 0,25 m .

Przemieszczany grunt należy zagęszczać warstwami sprzętem mechanicznym (walec wibracyjny okołkowany), tak by osiągnął wskaźnik zagęszczenia I S 3 0,92 dla gruntów spoistych lub stopień zagęszczenia
I D > 0,55 dla gruntów niespoistych.

Wierzchnią warstwę grobli należy zagęszczać i formować walcami drogowymi gładkimi. Wilgotność optymalną gruntu można przyjmować:
10% dla piasku
12% dla piasków gliniastych i glin piaszczystych,
13% dla glin

Na odpowiednio ukształtowaną i zagęszczoną powierzchnię dna oraz skarp, pozbawioną kamieni, korzeni itp.są ułożone kolejno:

Warstwy uszczelnienia mineralnego o miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji k ? 1,0 x 10 -9 m/s spełniająca funkcję sztucznej bariery geologicznej,
Warstwy maty bentonitowej,

Geomembranę (folię) PEHD grub. 2,0 mm , będącą uzupełnieniem sztucznej bariery geologicznej
Uszczelnione dno i skarpy kwater przykryte zostały warstwą ochronno-drenażową wykonaną z materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji k>1x10 -4 m/s o miąższości 0,5m.

Warstwa uszczelnienia mineralnego powinna być wykonana w taki sposób, aby procesy osiadania na składowisku nie mogły spowodować jej zniszczenia.

Bentomatę należy układać na zakład nie mniejszy niż 15 cm .

Arkusze geomembrany należy łączyć poprzez zgrzewanie ze szwem podwójnym i kanałem kontrolnym. Obowiązkowo należy wykonać próby szczelności zgrzewu metodą ciśnieniową wszystkich połączeń. (2atm/15min.).

Zwraca się uwagę, aby zastosowana mata bentonitowa i geomembrana (folia) posiadały aktualne aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania do uszczelnień składowisk odpadów.

5.4. Odwadnianie terenu

Warunki gruntowo-wodne opisane w dokumentacji geologicznej wykazują potrzebę odwodnienia terenu Zakładu, a w szczególności tereny kwater przeznaczonych pod składowanie odpadów. W wierzchniej warstwie terenu kwater woda gruntowa występuje od 0,5 do 2,0 m poniżej powierzchni terenu. Jest to woda typu zaskórnego utrzymująca się głownie w soczewkach gruntów piaszczystych.

Pod kwaterami składowania odpadów umieszczony jest drenaż systematyczny mający na celu ustabilizowanie poziomu wody gruntowej na głębokości ca 1,5 m poniżej dna kwater składowiska. Zaprojektowano drenaż systematyczny z rur PCV A 10 cm o rozstawie sączków wynoszącym 18,0 m . oraz zbieracze o średnicy A 15 cm. Drenaż pod uszczelnieniem kwater ułożony jest na głębokości 1,5- 1,6 m poniżej projektowanego dna kwater oraz 1,0- 1,1 m poniżej dna wykopu kwater. Pod względem hydraulicznym odwodnienie pracować będzie jako drenaż zupełny. Wykonane zostały obsypki rurociągów drenarskich materiałem filtracyjnym. Wody odprowadzane są z drenażu w kierunku południowym do rowu nr 10.

Ponadto położony jest zbieracz A 7,5 cm znajdujący się w północno-zachodniej części terenu Zakładu. Nowa trasa rurociągu o średnicy 10 cm i długości 107 m skierowana jest do rowu nr 9. Odcinek rurociągu przecinający drogi gruntowe znajduje się w rurze ochronnej stalowej A 200 mm na długości 25 m . Dla umożliwienia odpływu wody z istniejącego drenowania przewidziano odmulenie rowu nr 9 na długości 200 m poniżej jego wylotu warstwą grubości 40 cm .

Podobny zakres dotyczy rowu nr 10 w celu zapewnienia odpływu wód z projektowanego drenowania pod uszczelnieniem kwater składowiska. Przewiduje się odmulenie rowu nr 10 warstwą 20 cm na długości 238 m .

W celu zapewnienia wjazdu na teren Zakładu został przebudowany istniejący przepust A 0,8 m, o długości 4 m znajdujący się na rowie nr 9. Przebudowa ta miała na celu obniżenie jego dna o 0,3 m , zwiększenie długości do 6 m i budowę przyczółków betonowych.

5.5. Ujęcie, odprowadzanie i zagospodarowanie odcieku

5.5.1. Ujęcie i odprowadzanie odcieku

Dla ujęcia odcieku z kwater został ułożony na folii uszczelniającej drenaż nafoliowy, który służy do zbierania odcieków ze składowiska wykonany został, w systemie holenderskim, tzn. na zakończeniach rurociągów drenarskich umieszczone są studzienki. W każdej kwaterze są ciągi drenarskie wykonane z rur dwuściennych perforowanych z PEHD.

Wyprowadzenie zbiorczych ciągów drenarskich poprzez uszczelnione skarpy obwałowań wykonane jest rurociągiem pełnym z PEHD o średnicy A 200 mm.

Zakończenie rurociągów drenarskich odcieku wyprowadzone jest po skarpie (na folii) na koronę grobli i zakończony betonowym stożkiem z pokrywą. Rozwiązanie to umożliwia wentylację ciągów drenarskich, a także zapewnia dostęp w przypadku konieczności ich czyszczenia.

Średnica wewnętrzna rurociągów drenarskich A 200 mm. Drenaż ułożony został na podsypce z piasku drobnego o grubości 10 cm i na geowłókninie 200 g/m 2 w obsypce filtracyjnej ze żwiru o uziarnieniu A 16- 32 mm .

Ciągi drenarskie wyprowadzone z kwater włączone są do studni rewizyjnych na szczelnym zbiorczym rurociągu odcieku A 200 mm (fot 4) . Rurociąg ten wykonany jest z dwuściennych rur PEHD i podłączony grawitacyjnie do bezodpływowego zbiornika odcieków.

Zbiornik odcieku zlokalizowano w południowo-wschodniej części terenu Zakładu, przy kwaterze nr 2 (fot 5) .

5.5.2. Zbiornik odcieku

Aby przetrzymać powstającą ilość odcieków zlokalizaowano bezodpływowy zbiornik ziemny uszczelniony folią (geomembramą) PEHD gr. 2,00 mm , ułożoną na bentomacie oraz na zagęszczonym podłożu rodzimym, okrytą geowłókniną 15 KN/m 2 , warstwą podsypki grubości 15 cm i płytami betonowymi 50x50x7cm (fot 5)

Podstawowe parametry zbiornika przedstawiają się następująco:
Rzędna dna zbiornika - 283,00 -283,70 m npm
Rzędna korony ogroblowania - 285,50 m npm
Głębokość czynna zbiornika h cz = 2,0 m
Powierzchnia dna F d = 26 x 17 = 442,00 m 2
Powierzchnia czynna zbiornika F cz = 850,00 m 2
Objętość czynna zbiornika V cz = 1292,00 m 3
Nachylenie skarp zbiornika: 1:2. Zbiornik jest ogrodzony w sposób trwały rurami stalowymi.

5.6.2. Poziomy drenaż gazowy

Najniżej położony element tego drenażu stanowi warstwa ochronno-filtracyjna położona na folii PEHD, składająca się z 50 cm warstwy piasku średnioziarnistego o współczynniku filtracji min.10 -4 m/d, oraz z systemu drenażu dla wód przesączających się przez składowisko (rury PEHD 200 mm perforowane).

Kolejne elementy tego drenażu to poziome warstwy izolacyjne wynikające z technologii eksploatacji składowiska o grubości ok. 15 cm , zbudowane z gruntu mineralnego, układane na wierzchu kolejnych, około 2 m miąższości, warstwach odpadów.

5.6.3. Pionowy drenaż gazowy

W celu ujęcia powstającego gazu składowiskowego i ukierunkowania jego wypływu ze złoża gromadzonych odpadów umieszczone są jako element łączący poziome warstwy drenażu gazowego - studnie odgazowujące (fot 6 ).

Studnie te nadbudowywane będą w miarę podnoszenia rzędnej składowania odpadów. Rozstęp pomiędzy studniami wynosi 60- 80 m . W kwaterze nr 1 znajduje się osiem studni odgazowujących zbudowane z rury stalowej o średnicy 823/11 mm. Na dennej warstwie drenażowej odcieków ułożona jest prefabrykowana płyta żelbetowa (typowa) o średnicy 100 cm . i grubości 12 cm . Na płycie zamontowana jest rura stalowa o średnicy 823/11 mm i długości 1,20 m . Do rury w górnej części przyspawane są uchwyty wykonane z pręta stalowego o średnicy 12 mm . Uchwyty przeznaczone są do późniejszego podnoszenia rury stalowej w miarę podnoszenia się poziomu składanych odpadów.

Ustawiona rura stalowa wypełniona zostały tłuczniem kamiennym 20/40 mm.

Na rurze stalowej założony jest "biofiltr". Nasada biofiltru wykonana jest z takiej samej rury stalowej jak studnia wypełniona tłuczniem o wysokości 0,30 m . W dolnej części rury (biofiltru) przymocowana jest siatka parkanowa ocynkowana o oczkach 40x40 mm na której Na tej siatce ułożona jest druga siatka z tworzywa nylonowego o oczkach 4x4 mm. Przestrzeń nad siatkami o wysokości około 30 cm wypełniona jest kompozytem torfowo-kompostowym. Do podnoszenia biofiltru przyspawane są cztery uchwyty analogicznie jak przy rurze zasadniczej.

Po osiągnięciu zagęszczonej warstwy odpadów o miąższości 100- 110 cm należy zdjąć biofiltr, a następnie podciągnąć rurę stalową na wysokość około 80- 90 cm . Wnętrze rury wypełnić tłuczniem kamiennym 20/40 mm, po czym zamontować ponownie biofiltr.

Czynność podnoszenia rury stalowej wykonywać cyklicznie w miarę podnoszenia się poziomu deponowanych odpadów.

Taki sposób powoduje wykonanie komina z tłucznia stykającego się na dużej powierzchni ze wszystkimi warstwami składanych odpadów.

W czasie zamykania i rekultywacji hałdy odpadów rura stalowa z nałożonym biofiltrem powinna wystawać lekko ponad powierzchnię składowania odpadów.

Proponowane rozwiązanie umożliwi ujście gazów znajdujących się wewnątrz korpusu odpadów nawet po zamknięciu składowiska warstwami nieprzepuszczalnymi.

Przyjęte rozwiązanie odgazowania i sposób jego zagospodarowania, podyktowane jest małą objętością deponowanych odpadów w długim okresie czasu co eliminuje w chwili obecnej gospodarcze wykorzystanie biogazu.

5.7. Siatka izolacyjna do łapania odpadów

Największe sanitarne zagrożenia, jakie stwarzać może składowisko związane są z możliwością unoszenia lekkich materiałów poza koronę obwałowania w kierunku północno-zachodnim i północnym (fot 7) .

W celu ograniczenia możliwości roznoszenia przez wiatr lekkich frakcji odpadów zlecono założenie bezpośredniego ogrodzenia lekkiego z siatki ogrodniczej polipropylenowej na konstrukcji przenośnej ustawionej na koronie obwałowania zachodniego i części południowego. Po zakończeniu eksploatacji pierwszej kwatery siatkę będzie można przenieść na kwaterę drugą.

Stelaże do siatki są elementami przenośnymi zbudowanymi z walcówki. Kotwione są one do gruntu zagiętymi prętami zbrojeniowymi o średnicy A 16 mm i długości 30 cm . Na żerdziach stelażu rozciągnięta jest siatka tzw. ogrodnicza w kolorze zielonym. Rozpiętość między stelażami 3,0 -5,0 m .

6. Rekultywacja techniczna

Należy przyjąć następujący sposób zamknięcia projektowanych kwater składowiska:

Na odpowiednio ukształtowanej zgodnie z projektowaną geometrią i zagęszczonej czaszy składowiska ułożyć kolejno:
0,15 m warstwa sanitarna (inertną)
0,15 m warstwa wyrównawcza gruntu piaszczystego (drenażowa)
0,45 m warstwa gruntu mineralnego
0,10 m warstwa gleby (humusu)

obsiew mieszankami traw

6.1. Rekultywacja biologiczna

Na obecnym etapie opracowania, przedstawiono wytyczne rekultywacji projektowanego składowiska. Projektuje się przeprowadzenie rekultywacji biologicznej wstępnej, polegającej na zawiązaniu trwałej warstwy roślinnej i nadaniu podłożu walorów podkładu pod roślinność wysoką. Jednocześnie osiągnie się pełne przywrócenie walorów krajobrazowych terenu.

Podstawowym zadaniem rekultywacji biologicznej jest doprowadzenie do zadarnienia czaszy utworzonej w wyniku rekultywacji technicznej mieszanką roślin trawiastych i motylkowych.

Dla użyźniania terenu rekultywowanego i wzmożenia procesów glebotwórczych, w pierwszym etapie rekultywacji należy wprowadzać roślinność pionierską, tzn. trawy i rośliny motylkowe. Rośliny nasilają parowanie wody, pomniejszając spływ wód zarówno powierzchniowy, jak i wgłębny.

Szczególnie zaleca się stosowanie mieszanek wielogatunkowych traw z dodatkiem roślin motylkowych.

Zalecane gatunki traw do wysiewu w warstwę rekultywacyjną:
mietlica pospolita
kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis)
rajgras angielski (Lolium perenne)
rajgras włoski (Lolium multiflorum)
rajgras holenderski (Lolium var. oleander.)
wiechlina łąkowa (Poa pratensis)
kupkówka (Dactylis glomerata)

Dawka mieszanki nasion traw: 280 kg/ha (po 40 kg każdego gatunku)

Zalecane gatunki roślin motylkowych do dodatkowego wysiewu:
seradela
koniczyna różkowa
peluszka
koniczyna biała
lucerna

Dawka mieszanki nasion roślin motylkowych: 60 kg/ha

Zakłada się nasadzenia roślinności krzewiastej. Zakłada się, że roślinnością wysoką obsadzony zostanie cały teren pozostający wewnątrz ogrodzenia, łącznie z zewnętrznymi skarpami. Wierzchowina zrekultywowanego terenu kwater składowania odpadów powinna zostać obsadzona roślinnością krzewiastą, z gatunków:
pięciornik (Potentilla sp.)
forsycja (Forsythia sp.)
akacja syberyjska (Caragana arborescerus)
6.2. Wytyczne docelowego zagospodarowania

Docelowo, ok. 10 lat po zakończeniu eksploatacji składowiska należy przeprowadzić jego zalesienie. Ostateczny sposób zagospodarowania składowiska po zakończeniu eksploatacji określi projekt rekultywacji technicznej i biologicznej.

Do zalesiania przystąpić można po ustaniu procesów mineralizacji i odgazowaniu składowiska. Zalesienie prowadzić należy zgodnie z wymogami stosowanymi w urządzaniu lasu, preferując gatunki nawiązujące gatunkowo do drzew stanowiących pas zieleni izolacyjnej i odporne na niekorzystne zmiany środowiska (brzoza, sosna czarna).

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych jest inwestycją specjalistyczną. Zwraca się uwagę Inwestorowi, aby przy wyborze realizatora inwestycji wybrać firmę, która posiada doświadczenie w tego typu pracach.

Przy realizacji inwestycji należy sprawdzić czy użyte do wbudowania materiały budowlane i uszczelniające posiadają aktualne atesty. Należy zapewnić w trakcie budowy również nadzór geodezyjny i geotechniczny.

Odstępstwa od przyjętych technologii, parametrów oraz zamiany zaprojektowanych materiałów winny być uzgadniane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją.

7. Sortownia odpadów komunalnych

Hala do segregacji odpadów (fot 8) oraz (fot 9 )

Dla potrzeb lokalizacji na terenie Zakładu linii sortowniczej wybudowano jednonawową halę o konstrukcji stalowej firmy Llentabhallen o następujących wymiarach:
Szerokość: 15,9 m
Długość: 35,8 m
Wewnętrzna wolna wysokość przy długiej ścianie: 5,0 m
Wysokość wewnętrzna pod kalenicą: 5,0 m
Powierzchnia (po obrysie zewnętrznym) 569 m 2

Fundament

Hala montowana jest na gotowym fundamencie betonowym (beton klasy min. B-25 pod słupami), wykonanym z tolerancją ? 5 mm na podstawie wytycznych przygotowanych przez Llentabhallen.

Konstrukcja (fot 10)

Połać dachu o nachyleniu 7°. Wszystkie elementy konstrukcyjne hali są wykonane ze stali ocynkowanej na gorąco.

Dach

Hala jest pokryta blachą stalową trapezową galwanizowaną na gorąco, zabezpieczoną farbą poliestrową w jednym z czterech typowych kolorów montowaną z zakładem wzdłużnym 1.5 fali. typ blachy tp 46, grubość 0,65 mm typ lakieru - standard, kolor standard.

Ściany zewnętrzne

Ściany pokryte są na zewnątrz blachą stalową trapezową galwanizowaną na gorąco, zabezpieczoną farbą poliestrową w jednym z 20 typowych kolorów. Typ blachy TRP 45, grubość 0,5 mm , typ lakieru - poliester, kolor standard.

Izolacja

Hala w całości izolowana.

Dach i ściany izolowane wełną szklaną o grubości 150 mm , typ izolacji 5 i 4, współczynnik przenikalności cieplnej U C =0,26 W/m 2 *K. Strona zewnętrzna izolacji ścian wyłożona izolacją wiatroszczelną. Strona wewnętrzna izolacji wyłożona folią plastykową, która stanowi izolację paroszczelną. Izolacja w ścianach i stropodachu jest wentylowana poprzez kalenicę.

Sufit i ściany wewnętrzne

Od strony wewnętrznej hala wyłożona jest blachą stalową trapezową, galwanizowaną na gorąco zabezpieczoną farbą poliestrową w jednym z 20 standardowych kolorów. Typ blachy IP 18. Typ lakieru - standard, kolor - standard. Blacha przykręcona do konstrukcji wkrętami ocynkowanymi.

Bramy

W hali są zamontowanie 3 bramy wjazdowe typu Crawford 542, segmentowe, stalowe, izolowane, elektrycznie otwierane, w jednym z 6-ciu kolorów standardowych, prowadzenie trakcji standardowe SLB
o wymiarze 390 cm x 450 cm 1 szt.
o wymiarze 510 cm x 450 cm 1 szt.
o wymiarze 690 cm x 450 cm 1 szt.

7.1. Opis procesowy rozwiązań projektowych

Sortownia przeznaczona jest do sortowania zmieszanych odpadów surowcowych pochodzących ze zbiórki selektywnej, co pozwoli na wyselekcjonowane podstawowych użytecznych odpadów surowcowych.

Ilość odpadów surowcowych pochodzących ze zbiórki selektywnej przewidzianych do sortowania wynosi, na obecnym etapie wdrażania systemowej gospodarki odpadami i w początkowym etapie eksploatacji wynosi ok. 2.000 Mg/rok.

W proponowanym rozwiązaniu, z uwagi na możliwą zmianę wielkości obsługiwanego obszaru komunalnego objętego zagospodarowaniem odpadów i możliwość zwiększenia ilości zbieranych frakcji surowcowych, uwzględniona zostanie w proponowanym rozwiązaniu projektowym możliwość rozbudowy wyposażenia linii technologicznej i dalsze doposażenie techniczne sortowni.

Przepustowość linii sortowniczej wynosi max. 5000 Mg/rok.

Niezależnie od wtórnej segregacji odpadów surowcowych na linii sortowniczej, przewiduje się punkty do segregacji pozostałych odpadów pozyskanych w ramach zbiórki selektywnej tj. odpady wielkogabarytowe, szkło, gruz budowlany.

7.2. Sortownia - opis technologiczny procesu

Linia sortownicza odpadów ma na celu wyselekcjonowanie podstawowych surowców wtórnych; została wyposażona w urządzenia peryferyjne - do belowania i rozdrabniania w celu umożliwienia efektywnego zagospodarowania.

Proces segregacji i podczyszczania suchej frakcji, surowcowej pochodzącej ze zbiórki selektywnej będzie przebiegał następująco :
Surowce wtórne (makulatura, tworzywa sztuczne itp.) dostarczone są (fot 11) do sekcji przyjęć , wydzielone w hali miejsce, ograniczone ścianami oporowymi (fot 12) ,
Przez przenośniki 1-1 i 1-2 ( fot 13) , (fot 14), (fot 15) odpady transportowane są do sekcji sortowania , na stanowiska sortowniczych (fot 16), (fot 17) ,
Surowce wtórne po rozsortowaniu, gromadzone są bezpośrednio w pojemnikach ustawionych przy stanowiskach obsługi
W pozostały balast jest przekazany bezpośrednio do kontenera skąd trafia na kwaterę składowania.
Składowanie - magazynowanie, odzyskanych użytkowych odpadów surowcowych odbywać się będzie w zadaszonej wiacie, w wydzielonych boksach na surowce wtórne, przylegających do sortowni.

Linia technologiczna sortowania zlokalizowana jest w hali, o konstrukcji stalowej. Wyposażona jest w układ sterowania linii sortowniczej wraz z sygnalizacją stanu pracy, z możliwością regulacji pracy poszczególnych urządzeń.

Przewiduje się zlokalizowanie linii sortowniczej w wydzielonej kabinie sortowniczej o powierzchni ok. 90 m 2 .

Kabina sortownicza wyposażona w instalację oświetleniową, grzewczą i wentylacyjną.

Takie rozwiązanie pozwala na:
pełne uniezależnienie pracy linii od aury pogodowej,
poprawę warunków pracy personelu.

7.2.1. Linia sortownicza - rozwiązania techniczno-technologiczne

Sekcja przyjęć odpadów surowcowych ze zbiórki selektywnej i frakcji suchej

Wydzielone miejsce, w hali sortowni przeznaczone jest do przyjmowania frakcji suchej i odpadów surowcowych zbieranych metodą selektywnej zbiórki.

Sekcja sortowania

Odpady surowcowe dostarczone do sekcji przyjęcia, układem transportowym przez przenośniki 1-1 i 1-2 , są transportowane do sekcji sortowania, na stanowiska sortownicze. W rozwiązaniu uwzględnia się możliwość lokalizacji linii sortowniczej w kabinie sortowniczej.

Segregacja i doczyszczanie odbywać się tzw. metodą pozytywną - tj. selekcja (wybieranie) materiału surowcowego, spełniającego wymagania użytkowe dla dalszego zagospodarowania i wykorzystania danej frakcji.

Linia sortownicza wyposażona jest w 2 podwójne (docelowo 3) stanowiska sortownicze.

Odzyskane po rozsortowaniu surowce użytkowe, gromadzone będą w pojemnikach ustawionych bezpośrednio przy stanowiskach obsługi linii.

Pozostały materiał odpadowy traktowany będzie jako balast, nie nadający się do wykorzystania na rynku surowców wtórnych i p rzenośnikiem 1-4 kierowany jest do kontenera z którego wywożony będzie na kwaterę składowania odpadów .

Linia technologiczna sortowni obejmuje:
kanał zasypowy - przenośnik kanałowy poziomy,
przenośnik kanałowy - wznoszący,
przenośnik sortowniczy, (opcja- w kabinie sortowniczej),
przenośnik wznoszący.
Sekcja przetwarzania końcowego

W uzupełnieniu podstawowego procesu, jakim jest sortowanie odpadów surowcowych, stosuje się końcowe przetwarzanie wysegregowanych odpadów surowcowych i materiału balastowego.

W ramach wyposażenia technicznego propozycja opcjonalnego wyposażenia obejmuje:
rozdrabniacz
prasa do odpadów,
skierowanie odpadów bezpośrednio do kontenera.

W sekcji przetwarzania końcowego, zlokalizowano powierzchnię do zainstalowania niezbędnych urządzeń technologicznych, powierzchnię magazynową do bieżącego składowania odpadów surowcowych odzyskanych w procesie segregacji i doczyszczania, powierzchnię do demontażu odpadów wielkogabarytowych.

7.2.2. Zestawienie podstawowych urządzeń - linia sortownicza

Zestawienie podstawowych urządzeń i proponowanego wyposażenia linii sortowniczej przedstawiono w poniższej tabeli.

Wymiary podstawowe linii: długość ok. 24, szerokość ok. 9 m , wysokość max. ok. 3,5 m .
Poz.
Rodzaj urządzenia
Parametry urządzenia,

Linia sortownicza odpadów - wyposażona w kabinę sortowniczą

1-1
Przenośnik kanałowy 3,0/1000 długość (rozstaw osi przenośnika) 3,0 m
szerokość taśmy 1000 mm
napęd 2,2 kW,
wyposażenie - falownik do regulacji prędkości;
przykrycie kanału

1-2
Przenośnik wznoszący 8,2/1000 długość (rozstaw osi przenośnika) 8,2 m ,
szerokość taśmy 1000 mm ,
napęd 3,0 kW,
wyposażenie - przesyp, osłony dolne;
wysokość burt 400 mm ;

1-3
Przenośnik sortowniczy 12,1/1000 długość (rozstaw osi przenośnika) 12,1 m
szerokość taśmy 1000 mm ,
wysokość burt 0/200 mm,
napęd 3,0 kW,
wyposażenie - falownik, podpory, podesty sortownicze;

1-4
Przenośnik przesyłowy, wznoszący 6,4/1000 długość (rozstaw osi przenośnika) 6,4 m
szerokość taśmy 1000 mm ,
napęd 2,2 kW,
wysokość burt 400 mm ,
wyposażenie - przesyp, osłony dolne;

1-5
Kabina sortownicza powierzchnia kabiny ok. 90 m 2 ;
wysokość kabiny od posadzki 3,0 m ,
ilość stanowisk sortowniczych (6), 3-podwójne
wyposażenie - instalacja oświetleniowa, grzewcza, wentylacyjna.


7.3. Wiata na czasowe gromadzenie surowców wtórnych

Dla okresowego przechowywania surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu wykonano 4 szt. boksów o wymiarach w rzucie 4,0x6,0m każdy (fot 18 ). Zasieki wykonane są w postaci ścian z desek żelbetowych D-1 o rozpiętości 2,0m wsuwanych między słupki żelbetowe prefabrykowane SŻ-1 i SŻ-2. Ściany o wysokości 1,50m. Posadzka w boksach cementowa grubości 5- 10 cm ze spadkiem w kierunku wjazdu na podłożu z chudego betonu B-10 grub. 10 cm . Zadaszenie zasieków w konstrukcji stalowej - słupki z profilu zamkniętego 80x80x5mm zakończone dołem obejmą z blachy 200x10x600mm mocowane do słupków żelbetowych. Na słupkach oparta rama z profilu 80x80x5mm pokryta blachą trapezową powlekaną TR 55x188. powierzchnia zabudowy 96,0 m 2 .

7.4. Wiata na czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych.

Pomieszczenie o wymiarach w rzucie 6,0mx6,0m.
Ściany murowane z bloczków żwirobetonowych M-4 na zaprawie cementowej M-12.
Fundamenty - ławy betonowe z betonu B-15 o przekroju 0,35x0,95m.
Posadzka cementowa grub. 10cm na podłożu z chudego betonu B-10 grubości 10cm i warstwie ubitego piasku grub. 15cm.
Ściany obustronnie tynkowane tynkiem cementowym . Wysokość ścian 1,85m.
W ścianie północnej (frontowej) brama z siatki w ramie z kątownika o wymiarach 1,90x2,00m.
Górna część ścian zwieńczona wieńcem żelbetowym z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III 4 f 10mm .
Przekrój wieńca 25x25cm.
Zadaszenie wiaty w konstrukcji stalowej wykonano wg załączonego rysunku konstrukcyjnego. Słupki z rur stalowych f 65/4mm ustawione na wieńcu żelbetowym i umocowane za pomocą kotew f 16mm zabetonowanych w wieńcu.
Na słupkach zamontowano ramę zadaszenia wykonaną z profilu zamkniętego 80x80x5mm i pokryta blachą trapezową powlekaną TR 55x188.
Konstrukcja stalowa po oczyszczeniu została zabezpieczona farbami antykorozyjnymi i pomalowana 2x farbą nawierzchniową.
Powierzchnia zabudowy 42,25m 2 , powierzchnia użytkowa 36,0m 2

Wiata przeznaczona do czasowego, bezpiecznego gromadzenia i magazynowania odpadów niebezpiecznych znajdujących się w odpadach komunalnych dowożonych do Zakładu. Odpady te pochodzą z procesu sortowania przeprowadzanego na linii sortowniczej, ewentualnie selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gmin. Odpady są przechowywane w oznakowanych, szczelnych pojemnikach, w zależności od rodzaju i zawartości odpadów.

Odpady problemowe są okresowo przekazywane do specjalistycznych zakładów, zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych.

Transport dokonywany jest poprzez uprawnione firmy posiadające uprawnienia ADR.

Odbiorca odpadów niebezpiecznych z chwilą przejęcia odpadów od wytwarzającego ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe zagospodarowanie (przekazanie do utylizacji, składowanie bądź wykorzystanie); zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach.

7.5. Punkt przyjęć i demontażu odpadów wielkogabarytowych

Z uwagi na rosnącą ilość odpadów wielkogabarytowych w strumieniu odpadów komunalnych, oraz wdrażany system selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, uwzględniono w technologii sekcję pozwalającą na obróbkę tego typu odpadów.

Lokalizacja - częściowo na placu o nawierzchni utwardzonej przylegającym do sortowni (do rozładunku odpadów o znacznych rozmiarach oraz do wstępnego demontażu); zasadniczy demontaż odbywa się na wydzielonej powierzchni w sortowni.

8. Obiekty infrastruktury technicznej.

8.1. Budynek administracyjno-socialny

Program funkcjonalny

Budynek zaplecza administracyjno socjalnego, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny

Na program funkcjonalny budynku składają się pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi składowiska (W-C, szatnie oraz pomieszczenia techniczne tj. dyżurka pomieszczenie obsługi wagi). W części wschodniej budynku jest pomieszczenie warsztatowe oraz garażowe ( fot 19 ).

Zestawienie powierzchni i kubatury:
Powierzchnia zabudowy 143,45 m 2
Powierzchnia użytkowa 119,45 m 2
Kubatura 640,00 m 3

Program użytkowy budynku :
Dyżurka 7,50m 2
Pom. obsługi wagi 13,0m 2
Korytarz 7,15m 2
W-C z umywalką 3,00m 2
Szatnia czysta 6,40m 2
W-C z natryskiem 6,50m 2
Szatnia brudna 7,50m 2
Jadalnia 7,35 m 2
Warsztat 33,65m 2
Garaż 27,40m 2

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Ściany warstwowe z ociepleniem.

Dach dwuspadowy pokryty blachą dachówkopodobną.

Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe pod ściany zewnętrzne żelbetonowe z betonu żwirowego B-15 zbrojonego stalą A-III o przekroju prostokątnym 50 x 30 cm na podłożu z chudego betonu B-7,5 grubości 10 cm . Ławy fundamentowe pod ściany działowe z betonu zwirowego B-15 o wymiarach 30 x 30 cm pod ścianę o grubości 25 cm , ława o wymiarach 50 x 30 cm .

Ściany

Ściany fundamentowe o grubości 25 cm z bloczków żwirobetonowych M-4 na zaprawie cementowej M-12, ściany zewnętrzne nadziemia warstwowe grubości 35 cm . Ściana wewnętrzna nośna z cegły kratówki 15 MPa grubość 25 cm . Warstwa zewnętrzna styropian grubości 10 cm .

8.2. Waga samochodowa

Dla pełnej kontroli, ewidencji i archiwizacji dowożonych odpadów zainstalowana została niskoprofilowa stacjonarna waga samochodowa (mechaniczna z odczytem elektronicznym) firmy Automatyka Serwis o nośności 50 Mg ( fot 20), (fot 21) . Waga wyposażona jest w oprogramowanie rejestrujące pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające ze składowiska ( fot 22 ).

Urządzenia kontrolno-pomiarowe wagi zlokalizowane są w pomieszczeniu wagowego w budynku administracyjno-socjalnym (fot 23).

Waga ustawiona została na trzech płytach żelbetowych o wymiarach 1,80x3,60m grubości 0,40 m , rozstawionych w odległości 7,5 m (w osiach). Łączna długość wagi wynosi 18,30 m , szerokość 3,60m. Powierzchnia zabudowy - 49,68 m 2 .

8.3. Garaż na sprzęt składowiskowy

Budynek garażowy (fot 24), (fot 25) - niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Na program funkcjonalny budynku składa się jedno pomieszczenie z dwoma stanowiskami dla garażowania kompaktora ( fot 26) i spycharki (fot 27).

Zestawienie powierzchni i kubatury
powierzchnia zabudowy 108,85m 2
powierzchnia użytkowa 97,60m 2
kubatura 675,0m 3

W projektowanym budynku zlokalizowano:
Garaż dla kompaktora 48,80m 2
Garaż dla spycharki 48,80m 2

RAZEM 97,60m 2

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana o rozstawie ścian nośnych 10,80x9,60m, budynek kryty dachem czterospadowym pokrytym blachą dachówkopodobną. Dach mocowany do łat stalowych z profilu zamkniętego 50x50x4mm. Więźbę dachową stanowią kształtowniki stalowe zamknięte o przekroju 100x100x5 mm w formie dźwigarów kratowych w rozstawie co 1,0 m .

Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe żelbetowe pod ściany z betonu żwirowego B-15 o przekroju prostokątnym 60 x 40cm, zbrojone 6O10 na podłożu betonu B-7,5 grub. 10cm.

Ściany

Ściany fundamentowe gr. 25cm z bloczków żwirobetonowych na zaprawie cementowej M-12.

Ściany nadziemia grubości 25cm z cegły pełnej klasy "100" na zaprawie cementowo wapiennej
M- 7. Ściany wewnątrz i na zewnątrz otynkowane tynkiem cementowo wapiennym kat. III.

8.4. Brodzik dezynfekcyjny

W ciągu drogi wewnętrznej na wyjeździe z placu separacyjno - manewrowego usytuowano brodzik (śluzę) dezynfekcyjną (fot28) o długości 12,0 m , szer. 3,6 m i głębokości 0,3 m . Powierzchnia zabudowy 43,20 m 2 (fot 28)

9. Obiekty i urządzenia towarzyszące

9.1. Zasilenie elektroenergetyczne

Zgodnie z warunkami przyłączenia uzyskanymi w RE Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach zasilany jest linią energetyczną SN-15kV mm o długości około 1000 m . Na terenie Zakładu usytuowana jest stacja transformatorowa (fot 29), z której energia rozprowadzona jest liniami kablowymi do poszczególnych obiektów.

9.2. Układ komunikacyjny

Dojazd do Zakładu odbywa się od wsi Janczyce drogą o nawierzchni asfaltowej.

Na terenie Zakładu wokół obiektów infrastruktury technicznej położono umocnienie nawierzchni asfaltem. Powierzchnia dróg o nawierzchni asfaltowej - 2690 m 2 . Dojście do budynku chodnikiem o nawierzchni typu Pozbruk.

Wjazd na kwatery składowania odpadów utwardzono płytami betonowymi na powierzchni 895 m 2 . Dla poruszania się sprzętu składowiskowego zaprojektowano drogę technologiczną o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 96 m 2 .

Droga technologiczna do zbiornika odcieku ma nawierzchnię z płyt drogowych żelbetowych w układzie pasowym o szerokości 3,0 m . Długość drogi 280 m .

9.3. Doprowadzenie wody

Do Zakładu woda wodociągowa doprowadzona jest z sieci wodociągu wiejskiego od wsi Janczyce wzdłuż drogi dojazdowej woda rurociągiem z rur PVC O90mm.

Na terenie składowiska umieszczone są dwa hydranty przeciwpożarowe oraz doprowadzona jest woda do budynku administracyjno-socjalnego, hali sortowni i kompostowni pryzmowej.

Sieć wody pitnej nie ma możliwości wtórnego zanieczyszczenia. Instalacja wykonana jest jako szczelna, bez możliwości przedostania się zanieczyszczeń ze składowiska do sieci wody pitnej - zgodnie z normą PN-92/B-01706 oraz zmianą wg PN-B-01706/Az1.

9.4. Kanalizacja deszczowa

Dla odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni asfaltowej dróg i placów wewnętrznych Zakładu jak również dachów budynków zlokalizowano sieć kanalizacji deszczowej.

Kolektor główny z rur PVC odprowadza wody opadowe do osadnika, a następnie do separatora i dalej do pobliskiego rowu melioracyjnego nr 9.

Do rurociągu głównego poprzez studnie rewizyjne podłączone są wpusty ściekowe typu ulicznego oraz woda z rur spustowych z dachów budynków oraz odwodnienia wagi i śluzy dezynfekcyjnej.

Plac kompostowni pryzmowej posiada własny system odwodnienia, na który składa się system odwodnienia typu ACODRAIN podłączony do bezodpływowego zbiornika.

9.5. Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne z budynku administracyjno-socjalnego bezpośrednio z przykanalika odprowadzane są do minioczyszczalni ścieków o pojemności 2 m 3 . Po oczyszczeniu ścieki są zrzucane do pobliskiego rowu melioracyjnego nr 9.

9.6. Pas zieleni ochronnej

Zieleń na terenie Zakładu spełnia rolę ochronną, a jednocześnie estetycznie zagospodarowuje teren. Pasy zieleni izolacyjnej zostały wysadzone wewnątrz wygrodzonego terenu Zakładu od strony wschodniej, północnej i zachodniej pasa zieleni o szer. 10,0 m . Część północno-wschodniej części pasa zieleni ze względu na przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej składa się z zieleni niskiej.

Łącznie pasy zieleni zajmują 10100 m 2 powierzchni.

9.7. Ogrodzenie terenu Zakładu

Teren Zakładu został ogrodzony parkanem z siatki stalowej powlekanej o wysokości 2,0 m rozpiętej na słupkach stalowych z rur w rozstawie 2,50m. Łączna długość ogrodzenia wynosi 1250 m . W północnej części ogrodzenia na drodze wjazdowej na teren Zakładu zamontowana została brama wjazdowa z furtką z siatki rozpiętej w ramach z kątowni.

Wizyta Studyjna

W piątek 18 stycznia w ramach trwającego cyklu wizyt studyjnych spotkaliśmy się
w Baćkowicach w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Jest to kolejny cykl spotkań dla 12 województw, które realizowane są w ramach projektu ?REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE?.

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi - lokalnymi samorządowcami i przedstawicielami okolicznych instytucji rozmawialiśmy o praktycznych aspektach związanych
z wprowadzeniem w życie nowych regulacji prawnych w świetle nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pierwszą cześć wizyty zaczęliśmy od sesji wykładów prowadzonych przez prelegentów, by po niej udać się bezpośrednio na instalację i zobaczyć Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Poniżej galeria zdjęć oraz w zakładce do pobrania materiały szkoleniowe prezentowane podczas szkolenia.

 

Do pobrania:

 1. Prezentacja - B.Maksymowicz
 2. Prezentacja - B.Korczewski
 3. Prezentacja - A.Bodnar
 4. Prezentacja - M.Rajca
 5. Prezentacja - L.Wolowiec

 

Galeria zdjęć:

 

REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z dniem 1 października 2011 r. wystartowało najnowsze przedsięwzięcie: Ogólnopolski projekt szkoleniowy dla administracji samorządowej pt. ?REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE?


Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywiamki z siedzibą w Baćkowicach podpisał umowę współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Komunalnych Związków Gmin
w Długoszynie.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy. Realizowany będzie na terenie wybranych 12, województw
w kraju, tj. na terenie województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

Projekt ma za zadanie tworzyć i zarządzać gospodarką odpadami na terenie gmin zgodnie
z wytycznymi wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO) oraz założeniami krajowymi uzgodnionymi z KPGO.

Wszystkie informacje jak i najnowsze wiadomości z życia projektu są dostępne na stronie: http://www.oskzg.pl/projekt-szkoleniowy.html

Zapraszamy do częstych odwiedzin.

 

Prezentacja PowerPoint - pobierz plik

Klauzula informacyjna RODO - Klienci EZGDK

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki reprezentowany przez Zarząd z siedzibą Baćkowice 86,

27-552 Baćkowice, adres e-mail: ezgdk@pro.onet.pl strona internetowa www.ezgdk.pl

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
  ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
  25-112 Kielce
  email.: iod@czi24.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r./;

 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi
  i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie
  art.6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz w związku z realizacja obowiązku archiwizacyjnego.

 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi

 6. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

 

Klauzula informacyjna RODO – osoby uczestniczące w Zgromadzeniach Ekologicznego Związku

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki reprezentowany przez Zarząd
z siedzibą Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
  ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
  25-112 Kielce
  email.: iod@czi24.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Zgromadzenia Związku na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym
  z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów

 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie rekrutacji,

 6. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Polityka prywatności plików "Cookies"

Czym są pliki ?cookies??

Poprzez pliki ?cookies? należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. ?Cookies? zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Do czego używamy plików ?cookies??

Pliki ?cookies? używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.


Jakich plików ?cookies? używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików ?cookies? ? ?sesyjne? oraz ?stałe?. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ?Stałe? pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików ?cookies? albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki ?cookies? wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.


Czy pliki ?cookies? zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików ?cookies? mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


Usuwanie plików ?cookies?.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików ?cookies? na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików ?cookies? w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ?cookies? dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików ?cookies?, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Kadencja 2019-2023

Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Pan Szymon Kołacz

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku:

Pani Marzena Urban-Żelazowska

Członkowie Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Gmina Baćkowice:

Pan Marian Partyka - Wójt Gminy
Pan Krzysztof Grzyb - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Bogoria:

Pan Marcin Adamczyk - Wójt Gminy
Pani Anna Stobnicka - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Dwikozy:

Pan Marek Łukaszek - Wójt Gminy
Pan Piotr Socha - Przedstawiciel Rady Gminy

Gmina Iwaniska:

Pan Marek Staniek - Wójt Gminy
Pan Wiesław Kowalczyk - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Klimontów:

Pan Marek Goździewski - Wójt Gminy
Pan Robert Orłowski - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Koprzywnica:

Pani Aleksandra Klubińska - Burmistrz Koprzywnicy
Pan Marek Kubicki- Przewodniczący Rady Miejskiej

Gmina Lipnik:

Pan Andrzej Grządziel - Wójt Gminy
Pan Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Łoniów

Pan Szymon Kołacz - Wójt Gminy
Pan Wiesław Latra - Przedstawiciel Rady Gminy

Gmina Obrazów:

Pan Krzysztof Tworek - Wójt Gminy
Pani Teresa Szczudło – Przewodnicząca Rady Gminy

Gmina Opatów:

Pan Grzegorz Gajewski - Burmistrz Opatowa
Pan Marcin Słapek - Przewodniczący Rady Miasta

Gmina Osiek:

Pan Rafał Łysiak - Burmistrz Osieka
Pan Dorota Skotarek – Sekretarz Gminy/Przedstawiciel Rady Miejskiej

Gmina Ożarów:

Pan Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Pani Paweł Rędziak- Z-ca Burmistrza/Przedstawiciel Rady Miejskiej

Gmina Sadowie:

Pani Marzena Urban-Żelazowska - Wójt Gminy
Pan Mieczysław Podczasi - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Samborzec:

Pan Witold Surowiec - Wójt Gminy
Pan Mieczysław Piątek - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Sandomierz:

Pan Marcin Marzec - Burmistrz Sandomierza
Pan Piotr Chojnacki - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej/ Przedstawiciel Rady Miejskiej

Kadencja 2014-2018

Członkowie Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Pan Szymon Kołacz

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku:

Pani Marzena Urban-Żelazowska

Gmina Baćkowice:

Pan Marian Partyka - Wójt Gminy
Pan Krzysztof Grzyb - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Gmina Bogoria:

Pan Władysław Brudek - Wójt Gminy
Pan Maciej Tutak - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Dwikozy:

Pan Marek Łukaszek - Wójt Gminy
Pan Marek Kozieł - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Iwaniska:

Pan Marek Staniek - Wójt Gminy
Pan Stanisław Górczyński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Gmina Klimontów:

Pan Marek Goździewski - Wójt Gminy
Pan Czesław Fijałkowski - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Koprzywnica:

Pan Marek Jońca - Burmistrz Miasta
Pan Mirosław Żyła- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Gmina Lipnik:

Pan Andrzej Grządziel - Wójt Gminy
Pan Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Łoniów

Pan Szymon Kołacz - Wójt Gminy
Pan Antoni Szpak - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Obrazów:

Pan Krzysztof Tworek - Wójt Gminy
Pani Teresa Szczudło – Przewodnicząca Rady Gminy

Gmina Opatów:

Pan Andrzej Chaniecki - Burmistrz Opatowa
Pan Jacek Cheba - Przewodniczący Rady Miasta

Gmina Osiek:

Pan Rafał Łysiak - Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Pan Witold Nasternak - Przewodniczący Rady Miejskiej

Gmina Ożarów:

Pan Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Pani Krystyna Wieczorek- Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gmina Sadowie:

Pani Marzena Urban-Żelazowska - Wójt Gminy
Pan Mieczysław Podczasi - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Samborzec:

Pan Witold Surowiec - Wójt Gminy
Pan Mieczysław Piątek - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Sandomierz:

Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Sandomierza
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miejskiej

Kadencja 2010-2014

Członkowie Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Pan Szymon Kołacz

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku:

Pani Marzena Urban-Żelazowska

Gmina Baćkowice:

Pan Marian Partyka - Wójt Gminy
Pan Krzysztof Grzyb - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Gmina Bogoria:

Pan Władysław Brudek - Wójt Gminy
Pan Maciej Tutak - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Dwikozy:

Pan Marek Łukaszek - Wójt Gminy
Pan Marek Kozieł - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Iwaniska:

Pan Marek Staniek - Wójt Gminy
Pan Stanisław Górczyński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Gmina Klimontów:

Pan Marek Goździewski - Wójt Gminy
Pan Czesław Fijałkowski - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Koprzywnica:

Pan Marek Jońca - Burmistrz Miasta
Pan Mirosław Żyła- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Gmina Lipnik:

Pan Andrzej Grządziel - Wójt Gminy
Pan Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Łoniów

Pan Szymon Kołacz - Wójt Gminy
Pan Antoni Szpak - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Obrazów:

Pan Krzysztof Tworek - Wójt Gminy
Pani Teresa Szczudło – Przewodnicząca Rady Gminy

Gmina Opatów:

Pan Andrzej Chaniecki - Burmistrz Opatowa
Pan Jacek Cheba - Przewodniczący Rady Miasta

Gmina Osiek:

Pan Rafał Łysiak - Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Pan Witold Nasternak - Przewodniczący Rady Miejskiej

Gmina Ożarów:

Pan Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Pani Krystyna Wieczorek- Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gmina Sadowie:

Pani Marzena Urban-Żelazowska - Wójt Gminy
Pan Mieczysław Podczasi - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Samborzec:

Pan Witold Surowiec - Wójt Gminy
Pan Mieczysław Piątek - Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Sandomierz:

Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Sandomierza
Pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miejskiej

Zarząd Związku 2019-2023

Członkowie Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

 

Przewodniczący Zarządu

Pan Krzysztof Tworek

Członkowie Zarządu:

Pan Paweł Rędziak

Pan Grzegorz Gajewski

Pan Piotr Chojnacki

Pan Paweł Dzioba

Zarząd Związku 2014-2018

Członkowie Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

 

Przewodniczący Zarządu

Pan Władysław Brudek

Członkowie Zarządu:

Pan Marian Partyka

Pan Krzysztof Tworek

Pan Paweł Dzioba

Zarząd Związku 2010-2014

Członkowie Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

 

Przewodniczący Zarządu

Pan Władysław Brudek

Członkowie Zarządu:

Pan Marian Partyka

Pan Leszek Wołowiec

Zgromadzenie Związku

Wybierz kategorię:

Start

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

 

ulotka 1s ulotka 2s

 

FAQ - często zadawane pytania

1. Jaki jest termin na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi?

Odpowiedź:

Zmiana UCPG wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. W ustawie przewidziano okresy przejściowe dla poszczególnych rozwiązań.

1 stycznia 2012 r. ? zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

31 kwietnia 2012 r. - przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.

1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.

1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.

1 stycznia 2013 r. - przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.

31 marca 2013 r. - upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województw.

1 lipca 2013 r. ? nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.

Baza wiedzy

Eksperci Ministerstwa Środowiska

W celu zapewnienia gminom wsparcia merytorycznego i praktycznego dotyczącego ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Ministerstwo Środowiska nawiązało współpracę z czterema ekspertami w zakresie:
zasad ustalania opłat,
prawa samorządowego,
przetargów i konkurencyjności,
technologii przetwarzania odpadów komunalnych.

W związku z tym, istnieje możliwości zadawania pytań ekspertom w ww. obszarach tematycznych. Uprzejmie prosimy o zaznaczenie w tytule wiadomości którego z obszarów tematycznych dotyczy pytanie. Ponadto, prosimy o przedstawienie własnej interpretacji/propozycji odpowiedzi.
Adres, na który należy przesyłać pytania zgodnie z powyższą instrukcją:


ekspert@mos.gov.pl

Projektowane


Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - w wersji skierowanej do podpisu Ministra Gospodarki

Informacja z dnia 3 października 2012 r.
dotycząca stanu prac nad aktami wykonawczymi
do ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

W ustawie znajduje się 8 delegacji dla Ministra Środowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych weszło w życie w dniu 6 kwietnia 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 5 czerwca 2012 r. (poz. 630), weszłow życie w dniu 20 czerwca 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 11 czerwca 2012 r. (poz. 645), weszło w życie w dniu 26 czerwca 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012 r., poz. 676), zostało opublikowane w dniu 18 czerwca 2012 r., weszło w życie w dniu 3 lipca 2012 r.

Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 24 września 2012 r., wejdzie w życie w dniu 7 października 2012 r.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Określi ono wymagania, jakie powinien spełnić podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wymagania te zostaną określone w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw gospodarki. Projekt ten został podpisany przez Ministra Środowiska i przekazany do Ministra Gospodarki celem podpisania "w porozumieniu", w Ministerstwie Gospodarki trwają procedury związane z podpisaniem rozporządzenia. Po podpisaniu zostanie ono skierowane do Rządowego Centrum Legislacji, celem opublikowania.

Rozporządzenia fakultatywne:
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji ? Minister Środowiska wstrzymał prace nad tym rozporządzeniem,
Rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji ? Minister Środowiska na razie nie przystąpił do prac nad tym rozporządzeniem.

Obowiązujące

USTAWY


Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r, poz. 391) - akt w wersji jednolitej


Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r, Nr. 185, poz. 1243, z późn. zm.) - akt w wersji obowiązującej

 

ROZPORZĄDZENIA


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegającyc się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) - weszło w życie 6 kwietnia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologocznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052)

ZOBACZ JAK DZIAŁA INSTALACJA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W JANCZYCACH

Czytaj więcej...

Rozbudowa ZUOK w Janczycach - budowa instalacji do mechaniczno -biologicznego przetwarzania odpadów, gm. Baćkowice

 

"Rozbudowa ZUOK w Janczycach - budowa instalacji do mechaniczno -biologicznego przetwarzania odpadów, gm. Baćkowice "


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013


Wartość projektu: 22 615 314,30 zł
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
Działanie 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"


Finansowanie:
nie więcej niż 50,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków Unii Europejskiej nie mniej niż 50 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z Budżetu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki


Termin realizacji: 2009-2014

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
Realizacja przedsięwzięcia ma na celu doprowadzić gospodarkę odpadami na terenie objętym projektem do pełnej zgodności z przepisami Unii Europejskiej oraz prawa polskiego w odniesieniu do:

 1. ograniczenie ilości składowanych odpadów przyjmowanych do zakładu, poprzez ich zagospodarowanie w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania,
 2. zapewnienia redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
 3. rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowania odpadów z systemu zbiórki selektywnej,
 4. zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych,
 5. umożliwienia odzysku energetycznego odpadów komunalnych poprzez wytwarzania komponentów do produkcji paliwa z odpadów z frakcji lekkiej zmieszanych odpadów komunalnych, 
 6. zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 7. podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez stworzenie warunków do prowadzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Projektowana technologia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w chwili uruchomienia Zakładu i osiągnięcia zakładanej zdolności produkcyjnej ma za zadanie doprowadzić do osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na poziomie wymaganym dla roku 2020 oraz osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów wskazanych w dyrektywie w sprawie składowania odpadów 2008/98/WE (w połączeniu z efektami zbiórki selektywnej).
Projektowane przedsięwzięcie jest zgodne z zadaniami wskazanymi do realizacji w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Świetokrzyskiego na lata 2012-2018.


Opis projektu:
Celem projektu jest zastosowanie technologii pozwalającej spełnić docelowe wymagania przepisów (dla roku 2020) ograniczających składowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, jest w pełni zgodna z wymogami dokumentów referencyjnych BAT. Elastyczna technologia będzie gwarantować funkcjonalność zakładu także w sytuacji znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki odpadów oraz zwiększenia ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i wymagających przetwarzania w kompostowni.
Zaplanowany zakres prac zakłada odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zastosowanie materiałów gwarantujących bezawaryjne funkcjonowanie ZUOK. Rozwiązania techniczne przyjęte dla projektu spełniają kryteria i normy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Przyjęte technologie
i materiały, które będą wykorzystane do realizacji inwestycji zapewniają trwałość projektu, na co najmniej kilkanaście-kilkadziesiąt lat.
Zakres prac:
Na terenie rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach przewiduje się realizację następujących obiektów:

 • hala sortowni odpadów zmieszanych z instalacja sortowania oraz przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów oraz zapleczem socjalnym,
 • instalacja stabilizacji odpadów w systemie zamkniętym,
 • plac dojrzewania kompostu,
 • zbiornik na ścieki technologiczne z kompostowni wyposażony w pompownię,
 • bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe 
 • segment oczyszczania ścieków deszczowych- osadnik z separatorem
 • drogi i place wewnętrzne, 
 • inne uzupełniające obiekty infrastruktury,
 • obiekty strefy wjazdu do ZUOK,
 • waga samochodowa (do przeniesienia). 

Teren lokalizacji zostanie ogrodzony. Od strony zachodniej i północnej wzdłuż ogrodzenia przewiduje się realizację pasa zieleni wysokiej o szerokości ok. 5 m.
Zapotrzebowanie na sprzęt eksploatacyjny do obsługi ZUOK w docelowym układzie technologicznym:

 • ładowarka czołowa (sortownia),

1 2

 • ładowarka czołowa ciężka (segment stabilizacji, kompostownia odpadów zielonych),

3 4

 • pojemniki kontenerowe do transportu odpadów.

5 6

W dniu 30.12.2013 r. została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa ZUOK w Janczycach - budowa instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, gm. Baćkowice", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.


Łączna kwota pożyczki wynosi: 8.272.809,90 zł
(słownie zł.: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy),


Miejsce realizacji inwestycji:

 1. hala sortowni odpadów zmieszanych z instalacja sortowania oraz przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów oraz zapleczem socjalnym,

  7 8 9 10 11 12
   

 2. instalacja stabilizacji odpadów w systemie zamkniętym,
  14 15 16 17 18 

 3. plac dojrzewania kompostu,
  19 20 20(2) 21

 4. zbiornik na ścieki technologiczne z kompostowni wyposażony w pompownię,
  22 23 24

 5. bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe 
  25 

 6. segment oczyszczania ścieków deszczowych- osadnik z separatorem
   

 7. drogi i place wewnętrzne, 
  26 27
   

 8. inne uzupełniające obiekty infrastruktury,
  28 

 9. obiekty strefy wjazdu do ZUOK,
   

 10. waga samochodowa (do przeniesienia).
  29 

 11. tablica informacyjna
...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria

Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria"
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

Wartość projektu: 18 673 706,63 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

Działanie 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"

Finansowanie:

 • 9 059 181,67 zł

ze środków Unii Europejskiej

 • 9 614 524,96 zł

z Budżetu Gmin: Baćkowice, Bogoria

Termin realizacji : 2012-2015

Opis projektu:

 Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców w gminie:

Baćkowice sołectwa - Baćkowice, Piórków, Nieskurzów Nowy, Nieskurzów Stary, Żerniki, Stanisławów, Olszownica, Olszownica Górki, Kantorka, Baranówek, Piskrzyn.
Bogoria sołectwa - Bogoria, Jurkowice, Józefów Witowicki, Kolonia Pęcławice, Kolonia Pęcławska, Miłoszowice, Moszyny.

Zakres prac:

Budowa 66,122 km kanalizacji sanitarnej, budowa 18 przepompowni ścieków oraz przebudowa 2 istniejących oczyszczalni ścieków - jedna w Bogorii druga w Piskrzynie. W ramach projektu zostanie wykonanych 692 podłączeń i wzrośnie liczba osób korzystających - z kanalizacji w obszarze dorzecza o 2 340 osób.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Skanalizowanie terenów leżących na obszarze zlewni rzeki Koprzywianki przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego tego rejonu, ochrony jakości wody w rzece Koprzywiance, która charakteryzuje się bardzo niskimi przepływami. Jednocześnie zwiększy się dostępność mieszkańców do terenów uzbrojonych. Ścieki z kanalizowanych obszarów będą skierowane na oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w Bogorii oraz Piskrzynie, które zostaną zmodernizowane. Efektem uporządkowania gospodarki ściekowej na tych terenach będzie podniesie ich atrakcyjności. Sprzyjające warunki dla rozwoju turystyki stworzą możliwość powstania nowych, trwałych miejsc pracy i przyczynią się do poprawy sytuacji społecznoekonomicznej mieszkańców poprzez stworzenie możliwości osiągania głównych lub dodatkowych dochodów z działalności turystycznej, usługowej.
Zaplanowany zakres prac zakłada odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zastosowanie materiałów gwarantujących bezawaryjne funkcjonowanie sieci możliwość instalacji nowych przyłączy. Rozwiązania techniczne przyjęte dla projektu spełniają kryteria i normy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Przyjęte technologie i materiały, które będą wykorzystane do realizacji inwestycji zapewniają trwałość projektu, na co najmniej kilkanaście lat.

Miejsce realizacji inwestycji:

Gmina Baćkowice:
Zdjecie nr 1 Zdjecie nr 2 Zdjecie nr 3

Gmina Bogoria:
Zdjecie nr 4 Zdjecie nr 5 Zdjecie nr 6

Tablice informacyjne:
Zdjecie nr 7

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Pracownicy biura

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko służbowe
1 Paweł Dzioba Kierownik biura Związku
2 Słowińska Elżbieta Główna księgowa
4 Zyzik Agnieszka Inspektor ds. wymiaru i ewidencji opłat
5 Wójcicka Agnieszka Inspektor ds. kadr i płac oraz ewidencji opłat
6 Mrozowska Ewa Specjalista ds. kancelaryjnych i ewidencji opłat
7 Podsiadło Agnieszka Podinspektor ds. ewidencji opłat, edukacji ekologicznej oraz obsługi archiwum
8 Wojciechowska Agnieszka Referent ds. ewidencji opłat i egzekucji administracyjnej
9 Pietrzyk Edyta Referent ds. ewidencji opłat i egzekucji administracyjnej
10 Zięba Katarzyna Referent ds. ewidencji opłat i egzekucji administracyjnej
11 Zdziebło Milena Referent ds. kancelaryjnych  i  ewidencji opłat

Opłaty obowiązujące od 01-01-2020

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i aktualny podział gospodarstw domowych na terenie Gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku i przedstawiają się następująco:

 

Nieruchomości zamieszkałe (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna)

Ustala się następujący podział gospodarstw domowych:

1) gospodarstwo domowe 1 – osobowe,

2) gospodarstwo domowe 2 – osobowe,

3) gospodarstwo domowe 3 – osobowe i większe.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny:

1) gospodarstwo domowe 1 – osobowe – 16,00 zł /m-c

2) gospodarstwo domowe 2 – osobowe – 35,00 zł /m-c

3) gospodarstwo domowe 3 – osobowe i większe – 50,00 zł /m-c

W przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej wyposażonych w kompostownik przydomowy i zagospodarowujących bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym zakresie, stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustala się w wysokości:

1) gospodarstwo domowe 1 – osobowe – 14,00 zł /m-c

2) gospodarstwo domowe 2 – osobowe – 29,00 zł /m-c

3) gospodarstwo domowe 3 – osobowe i większe – 40,00 zł /m-c

Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny:

1) gospodarstwo domowe 1 – osobowe – 28,00 zł /m-c

2) gospodarstwo domowe 2 – osobowe – 58,00 zł /m-c

3) gospodarstwo domowe 3 – osobowe i większe – 80,00 zł /m-c

 

Nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje, itp.)

Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za pojemnik.

Rodzaj pojemnika Odpady segregowane Odpady niesegregowane
pojemnik 110 l 25,00 zł; 30,00 zł;
pojemnik 120 l 25,00 zł; 30,00 zł;
pojemnik 240 l 50,00 zł; 60,00 zł;
pojemnik 1,1 m3 160,00 zł; 200,00 zł;
pojemnik 2,2 m3 320,00 zł; 400,00 zł;
pojemnik 7 m3 850,00 zł; 1 000,00 zł.

Opłaty obowiązujące od 01-01-2019

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec, obowiązują od 1 stycznia 2019 roku i wynoszą: 

 Dla nieruchomości zamieszkałej

Lokalizacja nieruchomości z terenu gmin: Metoda naliczania opłaty Sposób zbierania odpadów
segregowane niesegregowane
Gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec od gospodarstwa domowego jednoosobowego 11,00 zł 16,50 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego 23,00 zł 34,50 zł
Miasto Osiek
Miasto Koprzywnica
od gospodarstwa domowego jednoosobowego 12,00 zł 18,00 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego 24,00 zł 36,00 zł

Dla nieruchomości niezamieszkałej (firmy, instytucje, itp.)

Rodzaj pojemnika

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

pojemnik 110 l

22,00 zł;

27,00 zł;

pojemnik 120 l

22,00 zł;

27,00 zł;

pojemnik 240 l

40,00 zł;

48,00 zł;

pojemnik 1,1 m3

140,00 zł;

170,00 zł;

pojemnik 2,2 m3

250,00 zł;

290,00 zł;

pojemnik 5 m3

500,00 zł;

550,00 zł;

pojemnik 7 m3

700,00 zł;

750,00 zł.

Opłaty obowiązujące do 31-12-2018

Metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokość stawki tej opłaty określa uchwała Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki nr VI/43/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku oraz uchwała nr VI/48/2015 z dnia 14 grudnia 2015 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.01.2016 r. 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadam ikomunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Lokalizacja nieruchomości Metoda naliczania opłaty Sposób zbierania odpadów
selektywny nieselektywny
Bogoria, Baćkowice, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Sadowie, Samborzec oraz sołectwa gminy Koprzywnica i Osiek od gospodarstwa domowego jednoosobowego 9,00 zł 13,50 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego 20,00 zł 30,00 zł
Miasto Osiek
Miasto Koprzywnica
od gospodarstwa domowego jednoosobowego 10,00 zł 15,00 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego 21,00 zł 31,50 zł

Kontakt

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż w zakresie prowadzenia instalacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach oraz transportu odpadów odpowiedzialnym jest:

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,
Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice.

Kontakt (Adres do korespondencji):

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,
Janczyce 50, 27-552 Baćkowice.

Biuro MZGOK
tel.: +48 41 2426060 lub: +48 500 031 418
fax :+48 41 2426060

Transport odpadów i logistyka:
tel.: +48 41 2426060 lub: +48 885 851 255
e-mail: mzgok@onet.pl
godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną internetową ZUOK Janczyce pod adresem:
http://mzgok.com.pl

Historia EZGDK

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

Potrzeba zjednoczenia działań; w kierunku ochrony środowiska całego dorzecza Koprzywianki skłoniła w 1992r. władze samorządowe do utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Członkami Związku oficjalnie zarejestrowanego 27 kwietnia 1994 r., jest jedenaście gmin byłego województwa tarnobrzeskiego, obecnie świętokrzyskiego:
Baćkowice,
Bogoria,
Iwaniska,
Klimontów,
Koprzywnica,
Łoniów,
Samborzec,
Sandomierz,

od 2000 roku
Lipnik,
Obrazów,
Opatów,

od 2011 roku Sadowie oraz Osiek i Dwikozy od 2013 roku.

Zamieszkuje je 120 tys. osób, a zajmowana przez nie powierzchnia wynosi 1153 km 2 . Statutową siedzibą Związku są Baćkowice, a władze Związku tworzą Wójtowie oraz Przewodniczący Rad wszystkich zrzeszonych gmin. Zadaniem Związku jest ochrona i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza Koprzywianki. Związek podejmuje wspólne działania w zakresie:
ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki,
pozyskiwania środków i pomocy w realizacji inwestycji ekologicznych,
ukierunkowania rozwoju gospodarczego zrzeszonych gmin w oparciu o naturalne walory przyrodnicze .

Związek umożliwia wymianę doświadczeń w realizacji zadań komunalnych, reprezentuje wspólne interesy gmin, szczególnie w zakresie zadań związanych z ekologią, a także inicjuje i wspiera indywidualne przedsięwzięcia gmin w tym kierunku.

Linki do stron internetowych gmin Związku

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zawiadamia, że Zgromadzenie Związku w dniu 2 sierpnia 2019 r. podjęło uchwałę Nr VI/38/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019 r. poz. 3099). Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i aktualny podział gospodarstw domowych na terenie Gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Na podstawie art.6m ust. 2a w zw. art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU 

Czytaj więcej...

Zawiadomienie

OD 1 STYCZNIA 2016r. OBOWIĄZUJE NOWA WYŻSZA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W CZĘŚCI MIEJSKIEJ GMINY KOPRZYWNICA I CZĘŚCI MIEJSKIEJ GMINY OSIEK

STAWKA OPŁATY OD GOSPODARSTWA JEDNOOSOBOWEGO PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ
WYNOSI 10 ZŁ/MIESIĄC
STAWKA OPŁATY OD GOSPODARSTWA WIELOOSOBOWEGO PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ
WYNOSI 21 ZŁ/MIESIĄC
STAWKA OPŁATY OD GOSPODARSTWA JEDNOOSOBOWEGO PRZY ZBIÓRCE NIESELEKTYWNEJ
WYNOSI 15 ZŁ /MIESIĄC
STAWKA OPŁATY OD GOSPODARSTWA WIELOOSOBOWEGO PRZY ZBIÓRCE NIESELEKTYWNEJ
WYNOSI 31,50 ZŁ /MIESIĄC

Czytaj więcej...

Zarządzenie 3/K/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.

Zarządzenie 3/K/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia2015 r.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE!!!


OD 1 STYCZNIA 2016r. OBOWIĄZUJE NOWA STAWKA OPŁATY OD WŁAŚCICIELI GOSPODARSTWA WIELOOSOBOWEGO ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
STAWKA OPŁATY PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ WYNOSI 20 ZŁ OD GOSPODARSTWA/MIESIĄC
STAWKA OPŁATY PRZY ZBIÓRCE NIESELEKTYWNEJ WYNOSI 30 ZŁ
OD GOSPODARSTWA/MIESIĄC

Czytaj więcej...

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych z Gm. Klimontów

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych z Gm. Klimontów.

Czytaj więcej...

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na terenie działania Ekologicznego Związku Gmin dorzecza Koprzywianki w świetle nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zadanie pt. ?Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na terenie działania Ekologicznego Związku Gmin dorzecza Koprzywianki w świetle nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.? zostało zrealizowane w 12 gminach należących do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Są to następujące gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Samborzec i Sadowie.

Organizatorem programu był: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Czytaj więcej...

EZGDK

 

 

 

Kontakt

Adres siedziby:
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
Baćkowice 86
27-552 Baćkowice

Sekretariat:
tel. : 15 866 13 98
fax : 15 866 13 98
e-mail : ezgdk@pro.onet.pl
e-puap: /ezgdk1/SkrytkaESP

 

Biuro Obsługi Klienta:
czynne: poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30

Adres do korespondencji:
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
Baćkowice 82
27-552 Baćkowice
e-mail: biuro@ezgdk.pl

 

Obszar obsługi Kontakt
Gmina Bogoria 885 851 242
Gmina Dwikozy
Miasto i Gmina Koprzywnica
Gmina Iwaniska 885 851 248
Gmina Obrazów
Miasto i Gmina Osiek
Gmina Baćkowice 885 851 239
Gmina Klimontów
Gmina Samborzec
Gmina Lipnik 885 851 241
Gmina Sadowie
Miasto i Gmina Zawichost
Gmina Łoniów 607 158 678
Miasto i Gmina Opatów

Kontakt

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
Baćkowice 86
27-552 Baćkowice
tel. : 15 866 13 98
fax : 15 866 13 98

e-mail : ezgdk@pro.onet.pl

e-puap: /ezgdk1/SkrytkaESP

www.ezgdk.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30

XXIV Halowy Turniej Młodzieży Szkolnej

W dniu 23.03.2019r. o godz. 900 na hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii odbył się XXIV Halowy Turniej Młodzieży Szkolnej w piłkę nożną o puchar przechodni Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 

 Tegorocznymi organizatorami turnieju były:

 • Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, 
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii,
 • Gminy Związkowe.

W turnieju wzięło udział osiem drużyn, które reprezentowały gminy Związkowe: Baćkowice, Bogoria, Łoniów, Ożarów, Obrazów, Klimontów, Koprzywnica i Sadowie.

Rozgrywki odbywały się w systemie grupowym. Rozegrano w sumie 12 meczów. Mecze obfitowały w bardzo dużą ilość bramek. Przebieg meczy był bardzo emocjonalny, ponieważ każda z drużyn chciała zdobyć jak najlepszy wynik. Po bardzo zaciętej i wyrównanej grze bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Obrazowa która zdobyła I miejsce i otrzymała puchar przechodni Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Kolejne miejsca na podium zajęli:

 • II miejsce drużyna z Ożarowa,
 • III miejsce drużyna z Baćkowic, 
 • IV miejsce drużyna z Bogorii.

Zwycięskie drużyny z miejsc 1 – 4 otrzymały pamiątkowe puchary.

Organizatorzy turnieju nagrodzili wszystkie drużyny dyplomami oraz piłkami nożnymi. 

Wyróżniono również najlepszych zawodników:

 • najlepszy strzelec, który otrzymał dyplom i piłkę nożną, 
 • najlepszy bramkarz, który otrzymał dyplom i rękawice bramkarskie 
 • najlepszy piłkarz, który otrzymał dyplom i piłkę nożną.

W przerwie zawodnicy i opiekunowie otrzymali poczęstunek.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, pragnie złożyć szczególne podziękowania dla wójta Gminy Bogoria, dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej z Bogorii za udostępnienie hali sportowej, sędziom, opiekunom oraz wszystkim uczestnikom za sportową rywalizację i ambitną walkę. 

Zapraszamy już za rok na kolejny jubileuszowy XXV Halowy Turniej Młodzieży Szkolnej w piłkę nożną.

 

XXIII Halowy Turniej Młodzieży Szkolnej - 2018

W dniu 07.04.2018r. o godz. 900 na hali sportowej przy Publicznym Zespole Szkół 

w Łoniowie odbył się XXIII Halowy Turniej Młodzieży Szkolnej w piłkę nożną o puchar przechodni Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 

 Tegorocznymi organizatorami turnieju były:

 • Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, 
 • Publiczny Zespól Szkół w Łoniowie,
 • Gminy Związkowe.

W turnieju wzięło udział sześć drużyn, które reprezentowały gminy Związkowe: Baćkowice, Bogoria, Łoniów, Klimontów, Koprzywnica, Samborzec.

 

Drużyny rywalizowały między sobą grając w systemie grupowym, rozegrano w sumie 10 meczów, które wyłoniły zwycięzców: 

 • I miejsce drużyna z Łoniowa, która otrzymała puchar przechodni Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
 • II miejsce drużyna z Baćkowic,
 • III miejsce drużyna z Bogorii, 
 • IV miejsce drużyna z Klimontowa.

Zwycięskie drużyny z miejsc 1 – 4 otrzymały pamiątkowe puchary.

Organizatorzy turnieju nagrodzili wszystkie drużyny dyplomami oraz piłkami nożnymi. Indywidualnie zostali nagrodzeni najlepsi zawodnicy:

 • najlepszy strzelec, który otrzymał dyplom i piłkę nożną, 
 • najlepszy bramkarz, który otrzymał dyplom i rękawice bramkarskie 
 • najlepszy piłkarz, który otrzymał dyplom i piłkę nożną.

W przerwie zawodnicy i opiekunowie otrzymali poczęstunek.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, pragnie złożyć szczególne podziękowania dla wójta Gminy Łoniów, dyrekcji Publicznego Zespołu Szkół w Łoniowie za udostępnienie hali sportowej na organizację turnieju, sędziom, opiekunom oraz wszystkim uczestnikom za sportową rywalizację fair play i ambitna walkę.                                                                           

Zapraszamy już za rok na kolejny XXIV Halowy Turniej Młodzieży Szkolnej w piłkę nożną.

 

"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy odpady" XIV

Z A P R O S Z E N I E


do udziału w trzynastej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w czternastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”. 

Czytaj więcej...

"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy odpady" XIII

INFORMACJA DOTYCZĄCA UROCZYSTEGO WRĘCZENIA NAGRÓD

{pdf=https://www.ezgdk.pl/images/konkursy/XIII/INFORMACJA_DOTYCZACA_UROCZYSTEGO_WRECZENIA_NAGROD.pdf|640|900}

Z A P R O S Z E N I E


do udziału w trzynastej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.


Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w trzynastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Czytaj więcej...

"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy odpady" XI

 Z A P R O S Z E N I E

do udziału w jedenastej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w jedenastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie należy przesłać na adres e-mail (skan pisma) lub pocztą do dnia 17 października 2016 r. zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1.

Czytaj więcej...

"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy odpady" X EDYCJA

 Z A P R O S Z E N I E

do udziału w dziesiątej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w dziesiątej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie należy przesłać na adres e-mail (skan pisma) lub pocztą do dnia 16 października 2015 r. zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1.

Czytaj więcej...

"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy" Odpady VIII EDYCJA

 Z A P R O S Z E N I E

 

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły
z terenu Związku do wzięcia udziału już w ósmej edycji programu edukacyjnego pn. ?Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady?. Konkurs będzie przeprowadzony w roku szkolnym 2013/2014

 

Koordynator
Paweł Dzioba

 

Czytaj więcej...

"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy" Odpady VII EDYCJA

 Z A P R O S Z E N I E

 

do udziału w siódmej edycji programu edukacyjnego pn.: ?Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady?.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w siódmej edycji programu edukacyjnego pn. ?Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady".

Czytaj więcej...

"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy Odpady VI EDYCJA"

Podsumowanie konkursu edukacyjnego - VI edycja

 

Pobierz PDF pdf logo

"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy Odpady IV EDYCJA"

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

zaprasza szkoły z terenu Związku do udziału w programie
"Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - III edycja"

Regulamin

§ 1

Organizatorem programu jest Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki i szkoły w nim uczestniczące.

Czytaj więcej...

"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy Odpady III EDYCJA"

kologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

zaprasza szkoły z terenu Związku do udziału w programie
"Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - III edycja"

Regulamin

§ 1

Organizatorem programu jest Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki i szkoły w nim uczestniczące.

Czytaj więcej...

"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy Odpady V EDYCJA"

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
zaprasza szkoły z terenu Związku do udziału w programie
?Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - V edycja"

Regulamin

§ 1

Organizatorem programu jest Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki i szkoły w nim uczestniczące.

Czytaj więcej...

"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy Odpady II EDYCJA"

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

zaprasza szkoły z terenu Związku do udziału w programie
"Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - II edycja"

Regulamin

§ 1

Organizatorem programu jest Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki i szkoły w nim uczestniczące.

Czytaj więcej...

"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy Odpady"

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki po raz kolejny w roku szkolnym 2005/2006 rozpoczyna program edukacyjny pod nową nazwą pt. "Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy Odpady".

Program adresowany jest do szkól podstawowych i gimnazjów położonych w na terenie Związku. Do programu zgłosiło się 35 Szkół Podstawowych, 8 Gimnazjów, 3 Zespoły Szkół i 1 Zespół Szkół ogólnokształcących (załącznik nr 1). W programie weźmie udział około 4.500osób. Program będzie realizowany w 11 gminach należących do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Są to następujące gminy: Baćkowice, Bogoria. Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Samborzec i Sadowie.

Organizatorem programu jest: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.

W dniu 26 października 2005 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w lokalu Urzędu Gminy w Baćkowicach. W spotkaniu z Zarządem Związku wzięli udział nauczyciele szkół biorących udział w programie, gdzie zostały omówione wstępne sprawy związane z konkursem oraz dostawą worków do selektywnej zbiórki w kolorach: zielonym na szkło, niebieskim na makulaturę, żółtym na tworzywa sztuczne i puszki.

Na kolejnym spotkaniu w dniu 8 listopada 2005 r. w budynku Gimnazjum w Klimontowie został ustalony regulamin konkursu (załącznik nr2) przez przedstawicieli każdej gminy z której szkoły uczestniczą w programie edukacyjnym. Zatwierdzono główne cele oraz przedmiot oceny szkół biorących udział w programie (załącznik nr 3). Powołana została komisja, której zadaniem będzie nadzór nad przebiegiem programu oraz końcowa ocena szkół biorących udział w programie edukacyjnym (załącznik nr 4). Zostały również szczegółowo omówione sprawy związane z odbiorem surowców wtórnych. Posegregowane odpady będą ze szkół odbierane przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

Dla uczestników programu zostaną rozdane materiały edukacyjne w postaci:

? 8 tysięcy zeszytów 32 kartkowych. Zewnętrzna okładka zeszytu zawiera informacje dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, min. jakie korzyści przynosi nam segregacja odpadów, oraz w jaki sposób segregujemy odpady. Natomiast wewnętrzna część okładki stanowi opis Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach,

? ulotek informujących w jaki sposób segregujemy odpady, co wolno wrzucać a czego nie do pojemników na selektywną zbiórkę,

? plakatów ufundowanych przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. z Warszawy, informujących dalsze postępowanie z surowcami wtórnymi,

? gadżetów w postaci kubków, planów lekcji, długopisów ufundowanych przez Titan Eko z Rokietnicy, producenta pojemników typu IGLOO.

Zostaną również rozdane gadżety w postaci długopisów i zawieszek odblaskowych z logo i stroną internetową Związku.

Jednym z ważnych elementów programu edukacyjnego jest zwiedzanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych położonego w miejscowości Janczyce gmina Baćkowice.

Cel zwiedzania ZUOK:

? plan rozmieszczenia poszczególnych obiektów na terenie zakładu,
? zapoznanie się ze sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych, i ich strukturą
? możliwości segregowania surowców wtórnych,
? ogólna charakterystyka maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie zakładu,
? uświadomienie uczniom roli człowieka w powstawaniu odpadów i możliwości ich ograniczenia.

Głównym celem programu jest:

? rozwijanie wrażliwości i potrzeby działania na rzecz ochrony środowiska, a także pozytywny i odpowiedzialny stosunek do przyrody, który winien się stać trwałym elementem systemu wartości kształtującego moralność człowieka,

? budowanie wśród uczniów świadomości, potrzeby dbania o czystość środowiska naturalnego,

? uświadomienie konieczności własnego udziału w poprawie estetyki swojej miejscowości, uświadomienie możliwości osobistego włączenia się dzieci, młodzieży i dorosłych do starań o zmniejszenie ilości odpadów oraz ich właściwe zagospodarowanie.

Po zakończeniu programu uczniowie wypełnią ankietę - test sprawdzającą wiadomości - umiejętności z zakresu gospodarowania odpadami.

Nauczyciele i dzieci wypełnią ankietę ewaluacyjną dotyczącą organizacji i przebiegu konkursu.

Nagrodami za uczestnictwo w programie będą sprzęt audiowizualny oraz encyklopedie multimedialne na płytach CD o tematyce ekologicznej. Poza tym każda ze szkół otrzyma pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w programie.

Sprawozdania odnośnie przeprowadzonego konkursu w szkołach będą przyjmowane przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki do 15 maja 2006 roku.

Prowadzona przez szkoły dokumentacja powinna mieć formę opisową, uzupełniona dokumentacją fotograficzną oraz powinna zawierać dowody przekazania surowców wtórnych do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2006 roku.

"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy" Odpady IX EDYCJA

 Z A P R O S Z E N I E

do udziału w dziewiątej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w dziewiątej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie należy przesłać na adres e-mail (skan pisma) lub pocztą do dnia 24 października 2014 r. zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1.

Czytaj więcej...

"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy odpady" XII

 Z A P R O S Z E N I E

do udziału w dwunastej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.


Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w dwunastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Czytaj więcej...

Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - edycja XIII

Zdjęcia z uroczystego rozdania nagród w konkursie edukacyjnym p.n.: Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XIII edycja, które odbyło się 14.06.2019 r. w budynku wielofunkcyjnym (świetlicy) Urzędu Gminy w Baćkowicach.

Zarząd Związku pragnie podziękować wszystkim Szkołom za udział w programie edukacyjnym, oraz pragnie zaprosić do kolejnej XIV edycji programu którą rozpoczynamy od września 2019 roku.
Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - edycja XII

Zdjęcia z uroczystego rozdania nagród w konkursie edukacyjnym p.n.: Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XII edycja, które odbyło się 18.06.2018 r. w budynku wielofunkcyjnym (świetlicy) Urzędu Gminy w Baćkowicach.
Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - XI edycja

Zdjęcia z uroczystego rozdania nagród w konkursie edukacyjnym p.n.: Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XI edycja, które odbyło się 05.06.2017 r. w budynku wielofunkcyjnym (świetlicy) Urzędu Gminy w Baćkowicach.

Czytaj więcej...

Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - edycja IX

Zdjęcia z uroczystego rozdania nagród w konkursie edukacyjnym p.n.: Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - edycja IX, , które odbyło się 08.06.2015 r. w budynku wielofunkcyjnym (świetlicy) Urzędu Gminy w Baćkowicach.

 Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - X edycja

Zdjęcia z uroczystego rozdania nagród w konkursie edukacyjnym p.n.: Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – X edycja, które odbyło się 06.06.2016 r. na ZAMKU KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE.

 Organizacja zbiórki surowców wtórnych

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki po raz kolejny w roku szkolnym 2005/2006 rozpoczyna program edukacyjny pod nową nazwą pt. "Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy Odpady".

Program adresowany jest do szkól podstawowych i gimnazjów położonych w na terenie Związku. Do programu zgłosiło się 35 Szkół Podstawowych, 8 Gimnazjów, 3 Zespoły Szkół i 1 Zespół Szkół ogólnokształcących (załącznik nr 1). W programie weźmie udział około 4.500osób. Program będzie realizowany w 11 gminach należących do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Są to następujące gminy: Baćkowice, Bogoria. Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Samborzec i Sadowie.

Organizatorem programu jest: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.

W dniu 26 października 2005 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w lokalu Urzędu Gminy w Baćkowicach. W spotkaniu z Zarządem Związku wzięli udział nauczyciele szkół biorących udział w programie, gdzie zostały omówione wstępne sprawy związane z konkursem oraz dostawą worków do selektywnej zbiórki w kolorach: zielonym na szkło, niebieskim na makulaturę, żółtym na tworzywa sztuczne i puszki.

Na kolejnym spotkaniu w dniu 8 listopada 2005 r. w budynku Gimnazjum w Klimontowie został ustalony regulamin konkursu (załącznik nr2) przez przedstawicieli każdej gminy z której szkoły uczestniczą w programie edukacyjnym. Zatwierdzono główne cele oraz przedmiot oceny szkół biorących udział w programie (załącznik nr 3). Powołana została komisja, której zadaniem będzie nadzór nad przebiegiem programu oraz końcowa ocena szkół biorących udział w programie edukacyjnym (załącznik nr 4). Zostały również szczegółowo omówione sprawy związane z odbiorem surowców wtórnych. Posegregowane odpady będą ze szkół odbierane przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

Dla uczestników programu zostaną rozdane materiały edukacyjne w postaci:

? 8 tysięcy zeszytów 32 kartkowych. Zewnętrzna okładka zeszytu zawiera informacje dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, min. jakie korzyści przynosi nam segregacja odpadów, oraz w jaki sposób segregujemy odpady. Natomiast wewnętrzna część okładki stanowi opis Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach,

? ulotek informujących w jaki sposób segregujemy odpady, co wolno wrzucać a czego nie do pojemników na selektywną zbiórkę,

? plakatów ufundowanych przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. z Warszawy, informujących dalsze postępowanie z surowcami wtórnymi,

? gadżetów w postaci kubków, planów lekcji, długopisów ufundowanych przez Titan Eko z Rokietnicy, producenta pojemników typu IGLOO.

Zostaną również rozdane gadżety w postaci długopisów i zawieszek odblaskowych z logo i stroną internetową Związku.

Jednym z ważnych elementów programu edukacyjnego jest zwiedzanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych położonego w miejscowości Janczyce gmina Baćkowice.

Cel zwiedzania ZUOK:

? plan rozmieszczenia poszczególnych obiektów na terenie zakładu,
? zapoznanie się ze sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych, i ich strukturą
? możliwości segregowania surowców wtórnych,
? ogólna charakterystyka maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie zakładu,
? uświadomienie uczniom roli człowieka w powstawaniu odpadów i możliwości ich ograniczenia.

Głównym celem programu jest:

? rozwijanie wrażliwości i potrzeby działania na rzecz ochrony środowiska, a także pozytywny i odpowiedzialny stosunek do przyrody, który winien się stać trwałym elementem systemu wartości kształtującego moralność człowieka,

? budowanie wśród uczniów świadomości, potrzeby dbania o czystość środowiska naturalnego,

? uświadomienie konieczności własnego udziału w poprawie estetyki swojej miejscowości, uświadomienie możliwości osobistego włączenia się dzieci, młodzieży i dorosłych do starań o zmniejszenie ilości odpadów oraz ich właściwe zagospodarowanie.

Po zakończeniu programu uczniowie wypełnią ankietę - test sprawdzającą wiadomości - umiejętności z zakresu gospodarowania odpadami.

Nauczyciele i dzieci wypełnią ankietę ewaluacyjną dotyczącą organizacji i przebiegu konkursu.

Nagrodami za uczestnictwo w programie będą sprzęt audiowizualny oraz encyklopedie multimedialne na płytach CD o tematyce ekologicznej. Poza tym każda ze szkół otrzyma pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w programie.

Sprawozdania odnośnie przeprowadzonego konkursu w szkołach będą przyjmowane przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki do 15 maja 2006 roku.

Prowadzona przez szkoły dokumentacja powinna mieć formę opisową, uzupełniona dokumentacją fotograficzną oraz powinna zawierać dowody przekazania surowców wtórnych do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2006 roku.

Edukacja

Edukacja