Pracownicy biura

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko służbowe
1 Paweł Dzioba Kierownik biura Związku
2 Słowińska Elżbieta Główna księgowa
4 Zyzik Agnieszka Inspektor ds. wymiaru i ewidencji opłat
5 Wójcicka Agnieszka Inspektor ds. kadr i płac oraz ewidencji opłat
6 Mrozowska Ewa Specjalista ds. kancelaryjnych i ewidencji opłat
7 Podsiadło Agnieszka Podinspektor ds. ewidencji opłat, edukacji ekologicznej oraz obsługi archiwum
8 Wojciechowska Agnieszka Referent ds. ewidencji opłat i egzekucji administracyjnej
9 Pietrzyk Edyta Referent ds. ewidencji opłat i egzekucji administracyjnej
10 Zięba Katarzyna Referent ds. ewidencji opłat i egzekucji administracyjnej
11 Zdziebło Milena Referent ds. kancelaryjnych  i  ewidencji opłat