"Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy odpady" XII

 Z A P R O S Z E N I E

do udziału w dwunastej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.


Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w dwunastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Zgłoszenie udziału szkoły do konkursu należy przesłać na adres e-mail (skan pisma) lub przesyłką pocztową do dnia 16 października 2017 r. zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1.
Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami szkół z poszczególnych gmin Związku (Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Samborzec, Sandomierz, Sadowie) odbędzie się 17 października 2017 r. o godz. 10:30 w budynku wielofunkcyjnym przy Urzędzie  Gminy w Baćkowicach.


Na spotkaniu zostaną również przedstawione i uzgodnione następujące zagadnienia:

  1. Sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem programu edukacyjnego pn.: "Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady".
  2. Ustalenie nowego regulaminu konkursu oraz opracowanie nowych form przeprowadzenia programu w szkołach.
  3. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
  4. Powołanie komisji konkursowej.
  5. Zbiórka baterii w szkołach.
  6. Propozycje nagród za udział w konkursie dla szkół i uczniów.

W przypadku pytań proszę o kontakt: Agnieszka Podsiadło tel. 607 968 744 lub 15 866 13 98.


Koordynator
Agnieszka Podsiadło

Załącznik do pobrania:

  1. Karta uczestnictwa
  2. Regulamin
  3. Kryteria oceny