Zagospodarowanie odpadów

 1. Miejsce zagospodarowania odpadów

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku (gmina: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Koprzywnica, Klimontów, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Samborzec, Sadowie) jest  RIPOK  tj. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice.

 

2. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

27-552  Baćkowice 86,

nr tel. 15 8686220

 

3 Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach
gm. Baćkowice.

Czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 7:00 do 15:00,
nr tel. 41-330 43 02 lub 500 031 424