• 1
  • 2
  • 3

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec, obowiązują od 1 stycznia 2019 roku i wynoszą: 

 Dla nieruchomości zamieszkałej

Lokalizacja nieruchomości z terenu gmin: Metoda naliczania opłaty Sposób zbierania odpadów
segregowane niesegregowane
Gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec od gospodarstwa domowego jednoosobowego 11,00 zł 16,50 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego 23,00 zł 34,50 zł
Miasto Osiek
Miasto Koprzywnica
od gospodarstwa domowego jednoosobowego 12,00 zł 18,00 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego 24,00 zł 36,00 zł

Dla nieruchomości niezamieszkałej (firmy, instytucje, itp.)

Rodzaj pojemnika

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

pojemnik 110 l

22,00 zł;

27,00 zł;

pojemnik 120 l

22,00 zł;

27,00 zł;

pojemnik 240 l

40,00 zł;

48,00 zł;

pojemnik 1,1 m3

140,00 zł;

170,00 zł;

pojemnik 2,2 m3

250,00 zł;

290,00 zł;

pojemnik 5 m3

500,00 zł;

550,00 zł;

pojemnik 7 m3

700,00 zł;

750,00 zł.