• 1
  • 2
  • 3

INFORMACJA


Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż odpowiedzialnym w zakresie prowadzenia instalacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach oraz transportu odpadów jest:

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,
Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice,

Kontakt
tel. 015 8686220
fax 015 8686220