• 1
  • 2
  • 3

Projekt "CORE - Kompostowanie na obszarach wiejskich"
W dniu 20 grudnia 2023r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się II Spotkanie Interesariuszy projektu programu Interreg Europe pn. „CORE – Kompostowanie na obszarach wiejskich” na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego kierowane dla regionalnych zakładów gospodarki komunalnej, gmin, związków międzygminnych oraz instytucji eksperckich, takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach. Jest to projekt realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027, w którym uczestniczą przedstawiciele ośmiu krajów, w tym też Polski, reprezentowanej przez województwo świętokrzyskie. Jego głównym celem jest szukanie nowatorskich i skutecznych rozwiązań oraz wymiana doświadczeń dotyczących polityki regionalnej z obszaru gospodarowania bioodpadami.

Więcej informacji można uzyskać w pliku PDF 

W piątek 18 stycznia w ramach trwającego cyklu wizyt studyjnych spotkaliśmy się
w Baćkowicach w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Jest to kolejny cykl spotkań dla 12 województw, które realizowane są w ramach projektu ?REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE?.

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi - lokalnymi samorządowcami i przedstawicielami okolicznych instytucji rozmawialiśmy o praktycznych aspektach związanych
z wprowadzeniem w życie nowych regulacji prawnych w świetle nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pierwszą cześć wizyty zaczęliśmy od sesji wykładów prowadzonych przez prelegentów, by po niej udać się bezpośrednio na instalację i zobaczyć Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Poniżej galeria zdjęć oraz w zakładce do pobrania materiały szkoleniowe prezentowane podczas szkolenia.

 

Do pobrania:

  1. Prezentacja - B.Maksymowicz
  2. Prezentacja - B.Korczewski
  3. Prezentacja - A.Bodnar
  4. Prezentacja - M.Rajca
  5. Prezentacja - L.Wolowiec

 

Galeria zdjęć:

 

Z dniem 1 października 2011 r. wystartowało najnowsze przedsięwzięcie: Ogólnopolski projekt szkoleniowy dla administracji samorządowej pt. ?REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE?


Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywiamki z siedzibą w Baćkowicach podpisał umowę współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Komunalnych Związków Gmin
w Długoszynie.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy. Realizowany będzie na terenie wybranych 12, województw
w kraju, tj. na terenie województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

Projekt ma za zadanie tworzyć i zarządzać gospodarką odpadami na terenie gmin zgodnie
z wytycznymi wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO) oraz założeniami krajowymi uzgodnionymi z KPGO.

Wszystkie informacje jak i najnowsze wiadomości z życia projektu są dostępne na stronie: http://www.oskzg.pl/projekt-szkoleniowy.html

Zapraszamy do częstych odwiedzin.

 

Prezentacja PowerPoint - pobierz plik