• 1
  • 2
  • 3

Projekt "CORE - Kompostowanie na obszarach wiejskich"
W dniu 20 grudnia 2023r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się II Spotkanie Interesariuszy projektu programu Interreg Europe pn. „CORE – Kompostowanie na obszarach wiejskich” na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego kierowane dla regionalnych zakładów gospodarki komunalnej, gmin, związków międzygminnych oraz instytucji eksperckich, takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach. Jest to projekt realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027, w którym uczestniczą przedstawiciele ośmiu krajów, w tym też Polski, reprezentowanej przez województwo świętokrzyskie. Jego głównym celem jest szukanie nowatorskich i skutecznych rozwiązań oraz wymiana doświadczeń dotyczących polityki regionalnej z obszaru gospodarowania bioodpadami.

Więcej informacji można uzyskać w pliku PDF