• 1
  • 2
  • 3

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice.

Czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 7:00 do 15:00,
nr tel. 41-2426060 lub 500 031 424

Adres prowadzącego PSZOK:

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Janczyce 50

27-552-Baćkowice

Do tego punktu (PSZOK-u) każdy mieszkaniec gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Sadowie, Samborzec oraz Zawichost może nieodpłatnie dostarczyć we własnym zakresie odpady komunalne.

 Zasady przyjęcia odpadów zgodnie z REGULAMINEM PSZOK pdf logo