• 3
  • 1
  • 2

Konkurs

 

Z A P R O S Z E N I E

    Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w piętnastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.
 

I N F O R M A C J A

W związku z zakończeniem programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XIV edycja” oraz

aktualną sytuacją w kraju związaną z koronawirusem i z tym związanymi obostrzeniami uprzejmie informujemy, iż uroczyste wręczenie nagród się nie odbędzie.

Nagrody dla szkół i uczniów zostaną dostarczone do dnia 18.06.2021r.

Zarząd Związku pragnie podziękować wszystkim Szkołom za udział w programie edukacyjnym, oraz serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu.

 

Dokumenty do pobrania:

 

I N F O R M A C J A


Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż
XIV edycja programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady” . prowadzanego w roku szkolnym 2019/2020 zostaje przedłużona na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż
z powodu zmniejszenia  kwoty dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach dot. programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - XIV edycja”, brakło nam środków na wydruk zeszytów szkolnych i zostały zmienione nagrody dla szkół.   

 

Dokumenty do pobrania:

I N F O R M A C J A


Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż
XIV edycja programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady” . prowadzanego w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021.


Prosimy o zapoznanie się z poniższym pismem.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Z A P R O S Z E N I E


do udziału w trzynastej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w czternastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.