• 3
  • 1
  • 2

Konkurs

I N F O R M A C J A


Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż
XIV edycja programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady” . prowadzanego w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021.


Prosimy o zapoznanie się z poniższym pismem.

 

 

Dokumenty do pobrania:

I N F O R M A C J A


Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż
XIV edycja programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady” . prowadzanego w roku szkolnym 2019/2020 zostaje przedłużona na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż
z powodu zmniejszenia  kwoty dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach dot. programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - XIV edycja”, brakło nam środków na wydruk zeszytów szkolnych i zostały zmienione nagrody dla szkół.   

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż z powodu zmniejszenia kwoty dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach dot. programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - XIII edycja” zabrakło nam środków na realizację pkt. 3 z § 5 Regulaminu tj. wydruk zeszytów szkolnych formatu A5 – 32 kartki (64 strony) - 6 000 szt. W roku bieżącym dzieci nie otrzymają zeszytów. Pozostałe nagrody dla szkół i dzieci pozostają bez zmian. Serdecznie zapraszamy delegację ze szkół na uroczyste wręczenie nagród które odbędzie się w dniu 14.06.2019 r. (piątek) o godz. 10 00 w budynku wielofunkcyjnym (świetlica) Urzędu Gminy w Baćkowicach.

Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie zadeklarowania udziału szkoły w uroczystym wręczeniu nagród - tel. 607 968 744

Z A P R O S Z E N I E


do udziału w trzynastej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.


Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w trzynastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Z A P R O S Z E N I E


do udziału w trzynastej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w czternastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”. 

 Z A P R O S Z E N I E

do udziału w dwunastej edycji programu edukacyjnego pn.:
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.


Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w dwunastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.