• 1
  • 2
  • 3

Konkurs

I N F O R M A C J A

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w związku z zakończeniem programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XV edycja”, serdecznie zaprasza delegację ze szkół na uroczyste wręczenie nagród.

Uroczystość odbędzie się w dniu 19 września 2022 roku (poniedziałek) o godz. 10 00 w budynku wielofunkcyjnym (świetlica) Urzędu Gminy w Baćkowicach. Prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału szkoły w uroczystym wręczeniu nagród z podaniem ilości osób do dnia 13.09.2022r. W przypadku braku udziału szkoły w uroczystości, nagrody zostaną przez nas dostarczone osobiście.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Podsiadło tel. kom. 607 968 744 lub 15 866 13 98.
 

I N F O R M A C J A

W związku z zakończeniem programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XV edycja” informujemy, że uroczyste wręczenie nagród zaplanowane jest na dzień 19 września 2022 roku. Na początku września poinformujemy Państwa o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród umieszczając informację na naszej stronie internetowej.
 
Zarząd Związku pragnie podziękować wszystkim Szkołom za udział w programie edukacyjnym, oraz serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu.

Dokumenty do pobrania: Wyniki konkursu XV edycja
 

Z A P R O S Z E N I E

    Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w piętnastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.
 

 

I N F O R M A C J A

    Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje o ustaleniu regulaminu i kryterium oceniania w piętnastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.
 

I N F O R M A C J A

W związku z zakończeniem programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XIV edycja” oraz

aktualną sytuacją w kraju związaną z koronawirusem i z tym związanymi obostrzeniami uprzejmie informujemy, iż uroczyste wręczenie nagród się nie odbędzie.

Nagrody dla szkół i uczniów zostaną dostarczone do dnia 18.06.2021r.

Zarząd Związku pragnie podziękować wszystkim Szkołom za udział w programie edukacyjnym, oraz serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu.

 

Dokumenty do pobrania: