• 1
  • 2
  • 3

Konkurs

I N F O R M A C J A

    Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje o ustaleniu regulaminu i kryterium oceniania w szesnastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.
 

I N F O R M A C J A


Zarząd Związku pragnie poinformować, iż kolejna edycja programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XVI edycja” realizowana będzie w roku szkolnym 2023/2024. W związku z przedłużającymi się formalnościami dotyczącymi pozyskania dofinansowania na zakup nagród w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 program edukacyjny się nie odbędzie. Zarząd Związku pragnie podziękować wszystkim Szkołom za udział w XV edycji programu edukacyjnego, oraz serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji.
 

I N F O R M A C J A

    Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje o ustaleniu regulaminu i kryterium oceniania w piętnastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.
 

I N F O R M A C J A

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w związku z zakończeniem programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XV edycja”, serdecznie zaprasza delegację ze szkół na uroczyste wręczenie nagród.

Uroczystość odbędzie się w dniu 19 września 2022 roku (poniedziałek) o godz. 10 00 w budynku wielofunkcyjnym (świetlica) Urzędu Gminy w Baćkowicach. Prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału szkoły w uroczystym wręczeniu nagród z podaniem ilości osób do dnia 13.09.2022r. W przypadku braku udziału szkoły w uroczystości, nagrody zostaną przez nas dostarczone osobiście.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Podsiadło tel. kom. 607 968 744 lub 15 866 13 98.
 

Z A P R O S Z E N I E

    Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w piętnastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.