• 1
  • 2
  • 3

kologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

zaprasza szkoły z terenu Związku do udziału w programie
"Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - III edycja"

Regulamin

§ 1

Organizatorem programu jest Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki i szkoły w nim uczestniczące.

§ 2

Celem programu jest:
zwrócenie uwagi na problem odpadów
nauczanie rozróżniania odpadów opakowaniowych: szkło, papier i karton, tworzywa sztuczne,
informować o możliwościach wykorzystania odpadów jako surowców (gospodarcze wykorzystanie surowców wtórnych)
kształtowanie pozytywnego wizerunku zakładu zagospodarowującego odpady, działania kompleksowe w tym zakładzie,
działania wspólnego gmin.

§ 3

Program adresowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów w miastach i gminach należących do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Udział w programie jest dobrowolny.

§ 4

I Przedmiotem oceny są zorganizowane przedsięwzięcia szkół w zakresie:
informowania młodzieży o problemach gospodarki surowcami wtórnymi,
udział uczniów w akcjach mających na celu poprawę stanu czystości środowiska w miejscu zamieszkania,
aktywny i efektywny udział uczniów oraz rodziców w zbiórce i segregacji surowców wtórnych, potwierdzony ilością zebranych i przekazanych do recyklingu odpadów.

Prowadzona przez szkoły dokumentacja powinna mieć formę opisową uzupełniona dokumentacją fotograficzną oraz powinna zawierać dowody przekazania surowców do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

II Realizacje zakładane cele (szczegółowe)
w ramach edukacji w szkołach proponujemy konkursy zgodnie z załączonymi regulaminami punktowane zgodnie z kryteriami oceny

§ 5

Laureaci konkursu otrzymają nagrody:
od 1 do 5 miejsca nagroda w postaci: mikroskop biologiczny wraz z kamerą mikroskopową
od 6 do 10 miejsca nagroda w postaci: rzutnik do foliogramów,
dla najlepszej szkoły z każdej gminy Związku za największą ilość zebranych surowców wtórnych nagroda ufundowana przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w postaci: aparatu cyfrowego,
dla trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły za zbiórkę surowców wtórnych zostaną rozdane gadżety Związkowe.

§ 6

Oceny udziału szkół w konkursach dokonuje komisja powołana przez organizatorów.

§ 7

Sprawozdania odnośnie przeprowadzonego konkursu w szkołach będą przyjmowane do 15 listopada 2008 roku.

§ 8

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 5 grudnia 2008 roku.

§ 9

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice.

§ 10

Termin zgłaszania szkół do konkursów, do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki upływa z dniem 16 maja 2007 roku.