• 1
  • 2
  • 3

 Z A P R O S Z E N I E

 

do udziału w siódmej edycji programu edukacyjnego pn.: ?Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady?.

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w siódmej edycji programu edukacyjnego pn. ?Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady".

Szkoły które są zainteresowane udziałem w programie edukacyjnym proszeni są
o uzupełnienie załącznika nr 1 i przesłanie pocztą lub faxem do dnia 21 września 2012 r.

Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami szkół z poszczególnych gmin Związku (Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Samborzec, Sandomierz, Sadowie) odbędzie się
18 września 2012 r. o godz. 10:00 w biurze Związku w Baćkowicach. Prosimy
o wytypowanie jednego przedstawiciela który będzie reprezentował szkoły z każdej wymienionej gminy Związku.

Na spotkaniu zostaną przedstawione i uzgodnione następujące zagadnienia:

1. Sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem programu edukacyjnego pn.: "Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady",

2. Ustalenie regulaminu konkursu oraz opracowanie form przeprowadzenia programu w szkołach,

3. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wg nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Koordynator:

Paweł Dzioba

 

Podsumowanie konkursu pdf logo

Pobierz regulamin pdf logo

Pobierz kryteria oceny pdf logo